Sáng tác: Thư hoàng tức sự

 

雌黃即事

上下本相蒙

雌黃又串通

一簧而兩舌

廉恥落西東

                  黃章興

THƯ HOÀNG TỨC SỰ

Thượng hạ bản tương mông

Thư hoàng hựu xuyến thông

Nhất hoàng nhi lưỡng thiệt

Liêm sỉ lạc tây đông

                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                 Quy Nhơn 20/10/2021

Previous Post Next Post