Dịch thuật: Thạch Đạt Khai đại bại ở Đại Độ Hà

 

THẠCH ĐẠT KHAI ĐẠI BẠI Ở ĐẠI ĐỘ HÀ

          Thạch Đạt Khai 石达开 là tướng lãnh của Thái Bình Thiên Quốc 太平天国.

          Năm Hàm Phong 咸丰 thứ 7, do bởi nội bộ của Thái Bình Thiên Quốc phát sinh tranh chấp, Thạch Đạt Khai rời Thiên Kinh 天京 ra đi. Ông dẫn đội ngũ mười mấy vạn người đi về phía tây, trên đường đi thương vong trầm trọng, ông đành phải vào An Thuận Trường 安顺场 ở Tứ Xuyên 四川, định tại nơi này vượt sông. Nhưng khi đến được An Thuận Trường, họ phát hiện trước mặt là Đại Độ hà 大渡河 cuồn cuộn sóng lớn, phía sau là quân Thanh truy kích, tại nơi này thường gặp phải sự tập kích của thổ ti bản địa, tình huống vô cùng nguy cấp.

          Thạch Đạt Khai không hề mất niềm tin, ông nói với mọi người rằng:

          - Chúng ta xuất chiến là chết, không xuất chiến cũng chết, có chết cũng chẳng bằng chết nơi chiến trường.

          Thế là mọi người ra sức chèo thuyền vượt sông. Nhưng nước sông chảy xiết, lại bị tên của quân Thanh bắn theo. Họ muốn lên bờ, nhưng lên một nhóm thì chết một nhóm, mãi đến lúc thất bại cuối cùng, chỉ còn lại hơn 6000 người, vừa thiếu lương thực lại mệt mỏi, đội quân không còn sức chiến đấu.

          Lúc bấy giờ, trời lại đổ một cơn mưa lớn, chiến mã đã ăn xong, Thạch Đạt Khai nhìn các anh em phải chịu khổ nạn như thế, liền đưa ra một quyết định sai lầm nhưng khiến mọi người kính phục, ông thỉnh cầu quân Thanh giết một mình ông nhưng bảo toàn ba quân. Quân Thanh vờ đáp ứng, sau khi Thạch Đạt Khai tiến vào đại doanh, lập tức mấy chục phục binh xông ra, bắt trói ông thật chặt, không có cơ hội cho ông nói.

          Sau đó, quân Thanh đã bắt toàn bộ hơn 6000 người của Thạch Đạt Khai chôn sống tại Đại thụ bảo 大树堡, Thạch Đạt Khai bị xử lăng trì, lúc hành hình, Thạch Đạt Khai không hề kêu lên tiếng nào, nghị lực của ông quả thực kiên cường.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 05/10/2021

Nguyên tác Trung văn

THẠCH ĐẠT KHAI BẠI TÍCH ĐẠI ĐỘ HÀ

石达开败绩大渡河

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post