Dịch thuật: Hoàng lương mộng

 

HOÀNG LƯƠNG MỘNG

          “Hoàng lương mộng” 黄粱梦 cũng gọi là “Hoàng lương nhất mộng” 黄粱一梦, cùng với “Hồ điệp mộng” 蝴蝶梦, “Nam kha mộng” 南柯梦 hợp xưng là “Tam mộng” 三梦. Hoàng lương 黄粱 chỉ gạo kê, Hoàng lương mộng thường dùng để ví mộng tưởng không thể thực hiện được. Điển xuất từ tiểu thuyết Chẩm trung kí枕中记 đời Đường.

          Triều Đường có một thư sinh tên Lô Anh 卢英, tại một lữ điếm ở Hàm Đan 邯郸 gặp được một vị đạo sĩ tên Lữ Ông 吕翁. Lô Anh than với đạo sĩ cảnh khốn cùng vất vả của mình, Lư Ông liền từ trong bọc lấy ra một chiếc gối, nói rằng:

          - Anh gối chiếc gối này của tôi mà ngủ thì có thể được giàu sang phú quý như ý muốn.

          Lúc bấy giờ vị chủ quán đang nấu một nồi kê. Lô sinh ngủ thiếp đi, trong giấc mộng thấy hưởng tận vinh hoa phú quý, lúc tỉnh dậy phát hiện nồi kê hãy còn chưa chín.

          Về sau người ta dùng từ ngữ này biểu đạt sự vô thường hư ảo của đời người. Trong Hàm Đan kí 邯郸记 của kịch tác gia nổi tiếng đời Minh Thang Hiển Tổ 汤显祖 có câu thơ:

Phú quý thanh hoa chung huyễn nhân

Hoàng lương nhất mộng liễu chung thân

富贵声华终幻因

黄粱一梦了终身

(Phú quý vinh hoa cuối cùng là nguyên nhân huyễn hoặc người đời

Trong giấc mộng hoàng lương hưởng tận một đời người)

 

Mộng tỉnh hoàng lương phương ngộ đạo

Tâm đồng minh nguyệt khả tầm mai

梦醒黄粱方悟道

心同明月可寻梅

(Tỉnh giấc mộng hoàng lương mới ngộ đạo

Tâm như vầng trăng sáng có thể tìm mai) 

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 11/10/2021

 Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post