Dịch thuật: Bão ngân tranh hề bất nhẫn đàn (290) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

BÃO NGÂN TRANH HỀ BẤT NHẪN ĐÀN (290)

抱銀箏兮不忍彈

Ôm đàn tranh mà không đàn được

          Thôi Hạo (Hiệu) 崔顥 đời Đường có bài Đại khuê nhân đáp khinh bạc thiếu niên 代闺人答轻薄少年gồm 20 câu. Bài thơ thay lời khuê phụ nói lên nỗi sầu oán đối với người chồng khinh bạc rong chơi đi mãi không về.  Mấy câu cuối viết rằng:

...........................

Hoa gian mạch thượng xuân tương vãn

Tẩu mã đấu kê do vị phản

Tam thời xuất vọng vô tiêu tức

Nhất khứ na tri hành cận viễn

Đào lí hoa khai phú tỉnh lan

Chu lâu lạc nhật quyển liêm khan

Sầu lai dục tấu Tương tư khúc

Bão đắc Tần tranh bất nhẫn đàn

...........................

花间陌上春将晚

走马斗鸡犹未返

三时出望无消息

一去那知行近远

桃李花开覆井栏

朱楼落日卷帘看

愁来欲奏相思曲

抱得秦筝不忍弹

................

(Nhìn khóm hoa trên đường nhỏ nơi bờ ruộng, mùa xuân sắp qua đi

Chàng ham cưỡi ngựa đấu gà mà đến giờ vẫn chưa thấy trở về

Sáng trưa chiều ra ngóng mà không hề có tin tức

Một khi ra đi không biết là gần hay xa

Hoa đào hoa lí nở che phủ trên lan can giếng

Chốn lầu son lúc mặt trời lặn cuốn rèm xem

Sầu đến muốn đàn khúc Tương tư

Ôm lấy Tần tranh mà không đàn được)

http://m.gushiju.net/ju/68366

Câu 290 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ôm đàn tranh mấy phiếm rời tay (246)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 17/10/2021

Previous Post Next Post