Dịch thuật: Võ Tòng đả hổ

 

VÕ TÒNG ĐẢ HỔ

          Thời Tống, có một hảo hán tên Võ Tòng 武松. Ngày nọ, Võ Tòng từ Thương Châu 沧州về lại Thanh Hà 清河 tỉnh Sơn Đông 山东để thăm người anh. Giữa trưa, Võ Tòng bước vào một tửu điếm gọi ít rượu và thức ăn, không ngờ sau khi uống 18 tô lớn thì say.

          Võ Tòng loạng choạng bước ra khỏi tửu điếm, định tiếp tục lên đường, tiểu nhị liền kéo lại nói rằng:

          - Phía trước là Cảnh Dương cang 景阳冈 nghe nói có hổ, hay là ông gọi thêm mấy người bạn cùng đi.

          Võ Tòng không hề quan tâm, bảo rằng:

           - Có hổ, ta cũng không sợ. Ta có nắm đấm mạnh hơn hổ nhiều.

          Nói xong liền lên đường.

          Đến Cảnh Dương cang, Võ Tòng bỗng buồn ngủ, bèn nằm trên tảng đá thiếp đi. Đột nhiên một trận gió thổi đến, Võ Tòng tỉnh dậy, chợt thấy trước mặt có một vật gì đang lay động. Võ Tòng dụi mắt nhìn kĩ, nghĩ bụng không phải là hổ.

          Lúc bấy giờ vật đó tiến lại gần, hai mắt sáng quắc, hai tai đầy lông dựng đứng, lại thỉnh thoảng phát ra luồng khí mạnh. Trời ạ! Là một con hổ uy mãnh đáng sợ. Võ Tòng đứng lên, con hổ cũng nhìn theo anh ta, phút chốc nó nhảy bổ đến Võ Tòng.

          Võ Tòng và hổ không biết vật nhau đã bao lâu, cả hai đều mệt, khi hổ đang nghỉ, Võ Tòng liền nhảy lên lưng nó, đấm mạnh xuống đầu, hổ vẫn chưa định thần thì mạng đã ô hô.

          Võ Tòng đâu biết rằng, con hổ mà khi anh ta đánh chết đã từng xưng bá trong rừng, không ai dám chạm đến nó. Võ Tòng quả là vì mọi người mà lập được đại công.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 04/9/2021

Nguyên tác Trung văn

VÕ TÒNG ĐẢ HỔ

武松打虎

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post