Dịch thuật: Nguồn gốc họ Vũ (Võ) (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ VŨ (VÕ)

Về nguồn gốc họ (tính) Vũ (Võ) chủ yếu có 6 thuyết:

1- Xuất phát từ tính (họ) Cơ .

          Cơ Vũ 姬武 - người con nhỏ của Chu Bình Vương 周平王 là Đại phu triều Chu, nhân vì trong lòng bàn tay chỉ tay có hình chữ (vũ) nên được ban là Vũ thị 武氏, vế sau con cháu của ông lấy Vũ làm họ (thị), sử xưng là Vũ tính chính tông 武姓正宗. Đó là họ Vũ ở Hà Nam 河南. 

2- Xuất phát từ Vũ La 武罗 bề tôi nhà Hạ.

          Đời Hạ có chư hầu quốc là Vũ La quốc武罗国, con cháu Vũ La lấy nước làm họ, sau gọi tắt là Vũ thị 武氏.

3- Xuất phát từ tính (họ) Tử, là con cháu đời sau của Thương vương Vũ Đinh 武丁. Lại có một thuyết khác là, thời Xuân Thu con của Tống Đới Công 宋戴公là Tư không 司空, sau khi mất có thuỵ hiệu là “Vũ” , sử xưng là Tống Vũ Công 宋武公, con cháu của ông lấy thuỵ hiệu của ông làm họ (thị), cũng xưng là Vũ thị 武氏.

4- Đời Hán có Vũ Cường Lương Vương 武强, đất phong tại huyện Vũ Cường 武强 tỉnh Hà Bắc 河北, con cháu đời sau nhân đất phong là “Vũ Cường” 武强 gọi tắt là Vũ thị.

5- Xuất phát từ họ phức Vũ An 武安 và Vũ Cương 武疆, lấy chữ “Vũ” đầu làm họ.

          Thời Chiến Quốc, Bạch Khời 白起 nhân vì có công được phong là Vũ An Quân 武安君, con cháu đời sau lấy phong tước “Vũ An” 武安làm thị, xưng là Vũ An thị 武安氏. Hậu duệ của cháu Chu Khoảnh Vương 周顷王 là Cơ Mãn 姬满, từng được phong ở Vũ Cương 武疆, lấy đất phong làm họ (thị), xưng là Vũ Cương thị 武疆氏. Về sau đều đổi sang đơn tính là Vũ .

6- Xuất phát từ họ Mạo đời Đường, hoặc được ban họ (tính) là Vũ tính 武姓.

Họ Vũ ước chiếm 0,18% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, là họ lớn xếp thứ 95 của Trung Quốc. Hai tỉnh Hà Nam 河南và Hắc Long Giang 黑龙江 có nhiều người mang họ Vũ.

Danh nhân các đời

          Cuối đời Tần có Vũ Thần 武臣, tướng lĩnh quân khởi nghĩa nông dân. Thời Đường có Ưng Quốc Công Vũ Sĩ Hoạch 应国公武士彠, con gái của ông Vũ Mị Nương 武媚娘 chính là nữ hoàng Vũ (Võ) Tắc Thiên 武则天 nổi tiếng, cháu gọi bằng cô của Vũ Tắc Thiên là Vũ Thừa Tự 武承嗣, Vũ Tam Tư 武三思trước sau nhậm chức Tể tướng. Thời Bắc tống có hoạ gia Vũ Tông Nguyên 武宗元. Thời Nguyên có hí khúc gia Vũ Hán Thần. Thời Minh có y học gia Vũ Chi Vọng, danh sĩ Vũ Nguyên Trực 武元直. Thời Thanh có kinh sử khảo cứ gia Vũ Ức 武亿, người sáng lập vũ thức Thái cực quyền Vũ Vũ Tương 武禹襄.

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 03/9/2021

Nguyên tác Trung văn

VŨ TÍNH UYÊN NGUYÊN

武姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post