Dịch thuật: Văn sương man tự chế miên y (209) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

VĂN SƯƠNG MAN TỰ CHẾ MIÊN Y (209)

聞霜漫自製綿衣

Nghe hơi sương thiếp vội may áo bông cho chàng 

          Trần Ngọc Lan 陳玉蘭 thời Vãn Đường ở bài Kí phu 寄夫viết rằng:

Phu thú biên quan thiếp tại Ngô

Tây phong xuy thiếp thiếp ưu phu

Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ

Hàn đáo quân biên y đáo vô

夫戍邊關妾在吳

西風吹妾妾憂夫

一行書信千行淚

寒到君邊衣到無

(Chàng trấn thủ chốn biên quan thiếp ở tại đất Ngô

Gió tây thổi đến bên thiếp, thiếp lo lắng cho chàng

Một hàng thư viết gởi cho chàng là cả ngàn hàng lệ

Cái lạnh đã đến bên chàng, không biết áo bông thiếp gởi đã đến hay chưa)

https://baike.baidu.hk/item/%E5%AF%84%E5%A4%AB/10893480

          Và trong bài Tú quy hình thi 绣龟形诗 của Hầu thị 侯氏 thời Đường có câu:

Văn nhạn kỉ hồi tu xích tố

Kiến sương tiên vị chế y thường

闻雁几回修尺素

见霜先为制衣裳

(Nghe tiếng chim nhạn bay về, thiếp liền viết thư cho chàng

Thấy sương đã đến thiếp vội may áo lạnh cho chàng)

http://www.xiangting.com/zishici_xmpioqigqupk/

Câu 209 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Nghe sương luống sắm áo bông sẵn sàng (180)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Nghe HƠI sương, sắm áo bông sẵn sàng

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 11/9/2021

Previous Post Next Post