Dịch thuật: Thiếp hữu Hán cung thoa (190) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THIẾP HỮU HÁN CUNG THOA (190)

妾有漢宮釵

Thiếp có thoa cung Hán 

          Hán cung thoa 漢宮釵 / 汉宫钗: Thoa cài tóc có hình chim yến. Điển xuất từ Thuật dị kí 述异记 quyển hạ của Lưu Phưởng 刘昉 thời Nam Bắc triều:

          Vào niên hiệu Nguyên Đỉnh 元鼎 nguyên niên thời Hán Vũ Đế 汉武帝, Chiêu Linh các 招灵阁 được khởi công xây dựng, có một thần nữ tặng cho Đế một chiếc thoa ngọc, Đế ban cho Triệu Tiệp dư 赵婕妤. Đến năm Nguyên Phụng 元凤 thời Chiêu Đế 昭帝, đám cung nhân hãy còn thấy thoa này, lấp lánh lạ thường, mưu tính đập vỡ. Nhưng khi mở hộp, thấy một con chim yến bay lên. Cung nhân đời sau thường lấy ngọc làm thoa, nhân đó có tên là “ngọc yến thoa” 玉燕钗. Tương truyền thoa này tượng trưng cho cát tường.

https://baike.baidu.com/item/%E7%87%95%E9%92%97

          “Hán cung thoa” ở đây không thực chỉ.

Câu 190 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thoa cung Hán của ngày xuất giá (169)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Thoa cung Hán THỦA ngày xuất giá

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 07/9/2021

Previous Post Next Post