Dịch thuật: Thanh liễu lâu tiền ngữ ý nhi (137) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THANH LIỄU LÂU TIỀN NGỮ Ý NHI (137)

青柳樓前語鷾鴯

Trên cây liễu xanh trước lầu chim ý nhi đã hót 

          Lưu Tùng 刘崧 đời Nguyên ở bài Quân Dương Xuân thuật hoài 筠阳春述怀 viết rằng:

Minh tú lâu tiền thanh liễu điều

Cẩm Thuỷ phường hạ Xích Lan kiều

Đông giao tửu bạn năng lai vãng

Xuất ẩm thừa tình bất đãi chiêu

明秀楼前青柳条

锦水坊下赤栏桥

东郊酒伴能来往

出饮乘晴不待招

(Trước lầu xinh đẹp có cành liễu xanh

Dưới phường Cẩm Thuỷ có Xích Lan Kiều

Bạn rượu ngoại thành phía đông thường lui tới

Cùng ra uống ngắm trời trong không phải đợi mời)

http://www.xiangting.com/zishici_ccjtpygkiqyk/

Câu 137 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo (128) 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 17/8/2021

Previous Post Next Post