Dịch thuật: Nhất bộ nhàn đình bách cảm khai (161) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NHẤT BỘ NHÀN ĐÌNH BÁCH CẢM KHAI (161)

一步閑庭百感催

Bước một bước trong sân vắng trăm mối cảm hoài sinh ra 

          Nhàn đình 閑庭 / 闲庭: Tức sân vắng lặng. Thẩm Dã 沈野đời Minh ở bài Xuân nhật tiểu trai 春日小斋 viết rằng:

Xã nhật phương qua hoa chính phì

Nhàn đình diệc tự trưởng đài y

Sài phi tạm khải nguyên vô sự

Khủng hữu lương gian yến tử quy

社日方过花正肥

闲庭亦自长苔衣

柴扉暂启元无事

恐有梁间燕子归

(Ngày tế Xã vừa qua hoa đang độ đẹp

Nơi sân vắng rêu cũng đã mọc nhiều

Cửa sài tạm mở vốn không có việc gì

E trên rường nhà chỉ có chim én bay về)

          Và Cao Thúc Tự 高叔嗣 đời Minh ở bài Dương Khúc loan tác nhị thủ 阳曲湾作二首 viết rằng:

Nhàn đình phương thảo nhật phân trường

Sơ vũ cao hoè hạ chuyển lương

Nhất phiến hương tâm thiên lí mục

Thanh sơn vô số vãn thương thương

闲庭芳草日分长

初雨高槐夏转凉

一片乡心千里目

青山无数晚苍苍

(Nơi sân vắng cỏ thơm từng ngày đã lớn lên

Cơn mưa đầu mùa gốc hoè cao vào hạ đã râm bóng mát

Một tấm lòng nhớ quê nhìn ra chốn xa ngàn dặm

Chỉ thấy vô số núi xanh trong buổi chiều xanh xanh

http://www.4qx.net/Poetry_ChaXun.phppage=4&poetry_type=3&poetry_key=%E9%97%B2%E5%BA%AD

          Bách cảm khai 百感開 / 百感开: Trăm mối cảm hoài sinh ra. Đổng Tự Cảo 董嗣杲đời Tống ở bài Cửu nguyệt thập ngũ nhật hữu cảm 九月十五日有感viết rằng:

Tầm Dương giang thượng khan minh nguyệt

Nguyệt lạc cô miên bách cảm sinh

Thập nhị niên tiền như tạc nhật

Trúc trai tằng tuý phượng tiêu thanh

浔阳江上看明月

月落孤眠百感生

十二年前如昨日

竹斋曾醉凤箫声

(Trên sông Tầm Dương nhìn trăng sáng

Trăng lặn, một mình với giấc ngủ đơn côi trăm mối cảm hoài sinh ra

Mười hai năm trước như mới ngày hôm qua

Nơi thư phòng từng say mê tiếng phụng tiêu)

          Và Phàn phu nhân 樊夫人 thời Đường có bài Phàn phu nhân đáp Bùi Hàng樊夫人答裴航:

Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh

Huyền sương đảo tận kiến Vân Anh

Lam kiều tiện thị thần tiên quật

Hà tất khi khu thướng Ngọc Thanh

一饮琼浆百感生

玄霜捣尽见云英

蓝桥便是神仙窟

何必崎岖上玉清

Vừa nhấp chén quỳnh tương trăm mối cảm hoài sinh ra

Giã xong thuốc huyền sương sẽ thấy được nàng Vân Anh

Lam kiều chính là nơi thần tiên ở

Cần gì phải gập ghềnh lên đến điện Ngọc Thanh)

https://www.hongloumengs.cn/shigeshici/3/6502b364120c91b1c7b04223fc7333ec.html

          Trong bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển, câu 161 này phần chữ Hán, chữ cuối là (thôi), nhưng phiên âm là “khai”, bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương chữ Hán và phiên âm đều là “thôi”.

Bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lần đi một bước trăm tình ngẩn ngơ (144)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

DẠO SÂN một bước, trăm tình ngẩn ngơ

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 29/8/2021

Previous Post Next Post