Dịch thuật: Nguyệt mang mang, tằng chiếu chinh phu mạo (103) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

NGUYỆT MANG MANG, TẰNG CHIẾU CHINH PHU MẠO (103)

月茫茫, 曾照征夫貌

Ánh trăng mênh mang từng soi chiếu bóng dáng chinh phu 

          Nguyệt mang mang月茫茫:  Ánh trăng mênh mang. Tào Đường 曹唐 thời Đường có bài Tiên tử động trung hữu hoài Lưu Nguyễn 仙子洞中有怀刘阮:

Bất tương thanh sắt lí Nghê thường

Trần mộng na tri hạc mộng trường

Động lí hữu thiên xuân tịch mịch

Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang

Ngọc sa dao thảo liên khê bích

Lưu thuỷ đào hoa mãn giản hương

Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc

Thử sinh hà xứ vấn Lưu Lang

不将清瑟理霓裳

尘梦那知鹤梦长

洞里有天春寂寂

人间无路月茫茫

玉沙瑶草连溪碧

流水桃花满涧香

晓露风灯易零落

此生何处问刘郎

( Chọn được ngày bất tương đàn sắt gẩy khúc Nghê thường

Giấc mộng cõi trần sao biết được giấc mộng cõi tiên là dài hơn

Nơi động tiên riêng có bầu trời nhưng mùa xuân tịch mịch

Chốn nhân gian không có đường, ánh trăng thấy mênh mang

Cỏ tiên mọc trên cát ngọc nối liền nước khe xanh biếc

Hoa đào trôi theo dòng nước khe núi đầy cả mùi thơm

Trong sương sớm, ngọn đèn treo leo lét

Trên đời này, biết nơi nào tìm thấy được Lưu Lang)

          Bất tương 不将: Âm Dương gia cho rằng:

          Dương tương thương phu, âm tương thương phụ, âm dương câu tương, phu phụ câu thương, âm dương bất tương, phu phụ vinh xương.

          阳将伤夫, 阴将伤妇, 阴阳俱将, 夫妇俱伤, 阴阳不将, 夫妇荣昌

          (Gặp dương tương thì chồng bị tổn hại, gặp âm tương thì vợ bị tổn hại, gặp câu tương (cả âm dương), thì chồng vợ đều bị tổn hại, nếu gặp bất tương thì chồng vợ may mắn, hạnh phúc)

https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=adba76107b308509361bed03

Câu 103 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi (98)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 01/8/2021

Previous Post Next Post