Dịch thuật: Liệu tưởng chinh nhân trì sính ngoại (110) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LIỆU TƯỞNG CHINH NHÂN TRÌ SÍNH NGOẠI (110)

料想征人馳騁外

Nghĩ đến chinh nhân giong ruổi cõi ngoài 

          Trì sính 馳騁 / 驰骋: Giục ngựa ruổi nhanh. Trong Chu lễ - Khảo công kí – Chu nhân 周礼- 考工记 - 輈人 có câu:

Chung nhật trì sính, tả bất kiện, hành sổ thiên lí, mã bất khiết nhu.

终日驰骋, 左不楗, 行数千里, 马不契需

          (Cả ngày giục ngựa ruổi giong không nghỉ, bậc tôn quý bên trái cũng không cảm thấy mệt mỏi, đi được mấy ngàn dặm, ngựa cũng không nhân vì tét móng bị thương mà sợ hãi)

          Trong Sở từ - Li tao 楚辞 - 离骚có câu:

Thừa kị kí dĩ trì sính hề

Lai ngô đạo phù tiên lộ

乘骑骥以驰骋兮

来吾道夫先路

(Cưỡi tuấn mã mà giong ruổi

Đến đây, ta nguyện đi trước mở đường)

          Và trong bài Hoạ Bùi Tướng quốc đáp Trương bí thư tặng mã thi 和裴相国答张秘书赠马诗 của Lí Giáng 李绛 thời Đường có câu:

Tung hoành dật khí ninh xứng lực

Trì sính trường đồ định xuất quần

纵横逸气宁称力

驰骋长途定出群

(Khí độ tung hoàng xứng với sức

Đường dài giong ruổi vượt khỏi bầy)

https://baike.baidu.com/item/%E9%A9%B0%E9%AA%8B/3954

Câu 110 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Tưởng chàng trải nhiều bề khốn khó (105)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953, phần phiên âm là:

LIÊN tưởng chinh nhân trì sính ngoại

          Và phần diễn Nôm là:

Tưởng chàng trải nhiều bề NẮNG NỎ

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 06/8/2021

Previous Post Next Post