Dịch thuật: Lão mai giang thượng hựu phù dung (143)

 

LÃO MAI GIANG THƯỢNG HỰU PHÙ DUNG (143)

老梅江上又芙蓉

Hoa mai đã già và cả hoa phù dung bên bờ sông

Lí Chấn 李震 đời Tống ở bài Thu tứ 秋思viết rằng:

Phong quyển sương lâm diệp tận phi

Dạ thâm kinh hạc hận vô y

Nhất thân viễn đạo do vi khách

Cửu nguyệt tân hàn vị thụ y

Giang thượng phù dung thu tự lão

Lĩnh Nam thư tín nhạn lai hi

Đăng tiền đối ảnh nan vi ngữ

Hà sự đông du cửu bất quy

风卷霜林叶尽飞

夜深惊鹤恨无依

一身远蹈犹为客

九月新寒未授衣

江上芙蓉秋自老

岭南书信雁来稀

灯前对影难为语

何事东游久不归

(Gió thổi đến rừng phong cuốn hết lá bay đi

Đêm khuya chim hạc với nỗi sợ, hận không còn chỗ nương tựa

Một thân nơi chốn xa hãy còn làm khách

Tháng Chín đã có cái rét mới mà chưa trao được áo

Bên bờ sông hoa phù dung vào thu đã tự già đi

Thư nơi Lĩnh Nam chim nhạn ít bay đến

Trước đèn đối diện với bóng mình, khó mà thốt nên lời

Có việc gì đi chơi phía đông đã lâu mà chưa trở về)

http://zd.929r.com/zishici_lttqtyodnpqi/

          Và Chiêm Thể Nhân 詹体仁 đời Tống với bài Quá Quảng Lăng dịch 过广陵驿  cũng viết rằng:

Thu phong giang thượng phù dung lão

Giai hạ sổ chu hoàng cúc tiên

Diệp lạc chính phi Dương Tử độ

Hành nhân hựu thướng Quảng Lăng thuyền

Hàn châm vạn hộ nguyệt như thuỷ

Lão nhạn nhất thanh sương mãn thiên

Tự tiếu thê trì Hoài hải khách

Thập niên tâm sự nhất đăng tiền

 秋风江上芙蓉老

阶下数株黄菊鲜

叶落正飞扬子渡

行人又上广陵船

寒砧万户月如水

老雁一声霜满天

自笑栖迟淮海客

十年心事一灯前

(Gió thu thổi đến hoa phù dung bên bờ sông đã già

Dưới thềm mấy cây cúc vàng đang tươi tốt

Lá rụng đang bay nơi bền đò Dương Tử

Người đi lại bước lên thuyền đến Quảng Lăng

Tiếng chày đập áo của muôn nhà trong gió lạnh, trăng trong như nước

Khi chim nhạn cất tiếng kêu, sương đầy cả bầu trời

Tự cười mình làm khách đã lâu nơi Hoài hải

Tâm sự của mười năm chỉ một mình trước ngọn đèn)

http://zd.929r.com/zishici_jtggkypbaqyi/

Câu 143 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Phù dung lại nở bên sông bà xoà (132)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Phù dung lại ĐÃ bên sông BƠ  SỜ 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 19/8/2021

Previous Post Next Post