Dịch thuật: Khi phẩm trà có tạo ra liên tưởng

 

KHI PHẨM TRÀ CÓ TẠO RA LIÊN TƯỞNG

          Khi uống trà, người uống thích bỏ ra một chút công phu về chữ  “phẩm” . Trong quá trình xem trà, ngửi trà, pha trà, phẩm vị trà, có được mĩ cảm, đồng thời dẫn đến các loại liên tưởng.

          - Có người ví trà với rượu ngon, như:

Cựu phổ tối xưng Mông Đính vị

Lộ Nha vân dịch thắng đề hồ

旧谱最称蒙顶味

露芽云液胜醍醐

(Các loại trà trước đây nổi tiếng nhất là vị trà Mông Đỉnh

Nước suối pha với trà Lộ Nha hơn cả rượu đề hồ)

          - Có người ví trà với hoa thơm, như:

Nhập sơn vô xứ bất phi thuý

Bích Loa Xuân hương bách lí tuý

入山无处不飞翠

碧螺春香百里醉

(Vào trong núi không nơi nào là không có loại hoa thược dược

Mùi thơm của trà Bích Loa Xuân khiến người ta cả trăm dặm vẫn ngất ngây)

          - Có người ví trà với tri âm, như:

Cầm lí tri văn thị lục thuỷ

Trà trung cố cựu thị Mông Sơn

琴里知闻是绿水

茶中故旧是蒙山

(Tiếng đàn vang lên, biết thưởng thức là nước xanh

Cố cựu trong các loại trà là trà Mông Sơn)

          - Có người ví trà với linh dược của Thường Nga 嫦娥, như:

Nhất bôi xuân lộ tạm lưu khách

Lưỡng dịch thanh phong kỉ dục tiên

一杯春露暂留客

两腋清风几欲仙

(Một chén trà xuân tạm giữ khách

Gió thổi mát hai ống tay áo tựa hồ muốn lên cõi tiên)

          - Có người không mong cầu gì ở cõi đời, chỉ cầu được làm bạn cùng trà, như:

Bình sinh vu vật Nguyên vô thủ

Tiêu thụ sơn trung trà nhất bôi

平生于物元无取

消受山中茶一杯

(Bình sinh với vật Nguyên này không lấy

 Chỉ thích ở trong núi thưởng thức một chén trà)

          Phàm những loại như trên nhiều vô số kể. Cho nên, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, phẩm trà là con người vận dụng thẩm mĩ quan, tiến hành thưởng thức bình phẩm đối với trà, là một loại thể hiện thú cao khiết thanh nhã của dân tộc Trung Hoa, là một loại truy cầu trong cuộc sống tinh thần của con người.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 08/8/2021

Nguồn

ẨM TRÀ BẢO KIỆN 500 VẤN

饮茶保健 500

Biên soạn: Trần Huệ Trung 陈惠中, Trần Kiện Mẫn 陈健敏

     Trần Bân 陈斌, Trần Hiểu Thanh 陈晓清

Bắc Kinh: Nhân Dân quân y xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post