Dịch thuật: Dữ quân ước hà sở (144) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

DỮ QUÂN ƯỚC HÀ SỞ (144)

與君約何所

Cùng với chàng ước hẹn nơi nào 

          Phồn Khâm 繁钦 cuối thời Đông Hán có bài Nhạc phủ Định tình ca 定情歌, bài thơ thuật lại sự việc một cô gái tình cờ gặp một chàng trai, đôi bên mến thương nhau cùng ước hẹn việc trăm năm. Chẳng bao lâu cô gái nhan sắc suy tàn bị bỏ rơi đau buồn vô kể. Bất luận là miêu tả tình yêu của nam nữ hay ẩn dụ “quân thần, bè bạn”, bài thơ này với phong cách đặc biệt đã khiến mọi người chú ý. Bài thơ có đoạn:

          Dữ ngã kì hà sở? Nãi kì đông sơn ngung. Nhật cán hề bất lai. Cốc phong xuy ngã nhu. Viễn vọng vô sở kiến. Thế khấp khởi trì trù. Dữ ngã kì hà sở? Nãi kì sơn nam dương. Nhật trung hề bất lai. Phiêu phong xuy ngã thường. Tiêu dao mạc thuỳ đổ. Vọng quân sầu ngã trường. Dữ ngã kì hà sở? Nãi kì tây sơn ngung. Nhật tịch hề bất lai. Trịch trục trường thán tức. Viễn vọng lương phong chí. Phủ ngưỡng chính y phục. Dữ ngã kì hà sở? Nãi kì sơn bắc sầm. Nhật mộ hề bất lai. Thê phong xuy ngã khâm. Vọng quân bất năng toạ. Bi khổ sầu ngã tâm. ......

          与我期何所? 乃期东山隅. 日旰兮不来. 谷风吹我襦. 远望无所见. 涕泣起踟蹰. 与我期何所. 乃期山南阳. 日中兮不来. 飘风吹我裳. 逍遥莫谁睹. 望君愁我肠. 与我期何所. 乃期西山隅. 日夕兮不来. 踯躅长叹息. 远望凉风至. 俯仰正衣服. 与我期何所. 乃期山北岑. 日暮兮不来. 凄风吹我襟. 望君不能坐. 悲苦愁我心.

          (Cùng với thiếp hẹn nơi nào? Hẹn nơi góc đông sơn. Mặt trời đã lặn mà chàng chưa tới. Gió núi thổi đến áo thiếp. Nhìn ra xa không thấy chàng. Tuôn nước mắt mà đứng lên ngập ngừng. Cùng với thiếp hẹn nơi nào? Hẹn nơi phía nam của núi. Đến giữa trưa rồi mà chàng vẫn chưa tới. Gió thổi đến  váy của thiếp. Ngày tháng tiêu dao mà không gặp. Trông ngóng chàng mà lòng thiếp đau buồn. Cùng với thiếp hẹn ở nơi nào? Hẹn nơi góc núi phía tây. Trời đã xế chiều mà chàng vẫn chưa tới. Thiếp đi đi lại lại thở than. Từ xa từng trận gió tây thổi tới. Cúi xuống ngẩng lên chỉnh lại y phục. Cùng với thiếp hẹn nơi nào? Hẹn trên gò nhỏ ở núi phía bắc. Trời chiều tối rồi mà chàng vẫn chưa tới. Cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi đến áo thiếp. Trông ngóng chàng mà ngồi không yên. Đau buồn sầu khổ trong lòng thiếp. .....)

https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9A%E6%83%85%E8%AF%97/3655393

          Theo ý riêng, câu “Dữ quân ước hà sở?’ và cả mấy câu sau, tác giả Đặng Trần Côn đã dựa theo cách viết trong Định tình ca của Phồn Khâm.

Câu 144, phần chữ Hán trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Dữ NGÃ ước hà sở

與我約何所

Câu 144 và câu 145: 

Nãi ước Lũng Tây sầm

乃約壟西岑

bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hẹn cùng ta Lũng tây núi ấy (133)

Phải là chữ (ngã) nên bản diễn Nôm mới dịch là chữ “ta”. Có lẽ bản “Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển” đã viết sai chữ (ngã) thành chữ   (quân”).

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Hẹn cùng ta Lũng tây NHAM ấy

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 20/8/2021

Previous Post Next Post