Dịch thuật: Chu Gia Giác - Venice của Thượng Hải

 

CHU GIA GIÁC

Venice của Thượng Hải

          Chu Gia Giác 朱家角 có “tam đa” : Danh nhân đa 名人多; Minh Thanh kiến trúc đa 明清建筑多; hà phụ 河埠, lãm thạch đa 缆石多 (1). Địa phương sơn thanh thuỷ tú luôn có nhiều nhân tài, gọi là địa linh nhân kiệt chính là như thế. Chu Gia Giác tại hai triều Minh Thanh có đến hơn 10 Tiến sĩ, và không thiếu những tinh anh của các ngành nghề, chỉ là người bình thường đều không biết danh hiệu của họ. Một số địa phương lịch sử tất có nhiều kiến trúc xưa. Kiến trúc ở Chu Gia Giác lấy kiến trúc Minh Thanh làm chủ, “Tam Mão Ngư trang” 三泖渔庄 “Vương Sưởng cố cư” 王昶故居 và vô số kiến trúc Minh Thanh ven đường, khiến người ta cảm thấy như ở vào phim trường điện ảnh thời Minh Thanh nào đó. Nước và cầu e là chủ đề muôn thuở của vùng Giang Nam 江南 sông nước, kênh rạch tung hoành, thuyền buôn lui tới. Vào những năm tháng xa xôi trước đây, thuyền là công cụ giao thông duy nhất của bách tính Chu Gia Giác, cho nên hà phụ, lãm thạch có nhiều là tất nhiên.

          Xuyên qua các con đường ngõ phố, một trấn nhỏ rất yên tĩnh, đa số nhà men theo sông nước. Bờ đê bên sông được xếp bằng những phiến đá, rẽ trái rẽ phải, qua mỗi một đoạn có bậc cấp đi xuống phía dưới, người ta có thể đến bên sông, giặt quần áo, rửa rau, tuỳ ý mà làm.

          Thả một chiếc thuyền con, nhẹ nhàng dạo chơi trên dòng nước lóng lánh, lướt qua đỉnh đầu những cây cầu vòm, nghe ông lão chèo thuyền chầm chậm kể những truyền thuyết cổ xưa về Chu Gia Giác – tiếng nước chảy, tiếng chèo thuyền, tiếng cười, tiếng nói đất Ngô vẳng bên tai hoà trộn thành một khúc nhạc nhẹ tuyệt vời, vang vọng trên tầng không ở tiểu trấn “Venice” này...

Chú của người dịch

1- Hà phụ, lãm thạch 河埠, 缆石:

          Hà phụ 河埠: người địa phương gọi là “hà than đầu” 河滩头, “than độ” 滩渡, là nơi cư dân sông nước vo gạo, rửa rau, lấy nước ... hoặc nơi thuyền qua lại dừng lại để hành khách lên xuống hoặc mua đồ. Nó dùng những phiến đá xếp theo từng cấp mà thành, hình dạng tuỳ theo người xếp tuỳ theo nơi mà có khác, muôn hình ngàn trạng.

          Lãm thạch 缆石: Tức những phiến đá cột dây thừng buộc thuyền khi thuyền dừng ở hà phụ. Cho nên nói “nơi nào có hà phụ tất nơi đó có lãm thuyền thạch”.

http://www.shtong.gov.cn/dfz_web/DFZ/Infoidnode=217565&tableName=userobject1a&id=357830

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 24/8/2021

Nguồn

KIM NHẬT YẾU KHỨ ĐÍCH 100 CÁ PHONG TÌNH TIỂU TRẤN

今日要去的 100 个风情小镇

Tác giả: Triệu Hiểu Ngọc 赵晓玉

Bắc Kinh: Bắc kinh liên hợp xuất bản công ti, 2017

Previous Post Next Post