Dịch thuật: Tự tùng biệt hậu phong sương lũng (70) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TỰ TÙNG BIỆT HẬU PHONG SƯƠNG LŨNG (70)

自從別後風霜隴

Từ sau khi li biệt, chàng ở vào nơi sương gió 

          Tự tùng biệt hậu 自從別後 / 自从别后: Từ sau khi li biệt.

          Thái Nguyên Kĩ 太原妓thời Đường với bài Kí Âu Dương Chiêm 寄欧阳詹, viết rằng:

Tự tùng biệt hậu giảm dung quang

Bán thị tư lang bán hận lang

Dục thức cựu lai vân kế dạng

Vị nô khai thủ lũ kim sương

自从别后减容光

半是思郎半恨郎

欲识旧来云髻样

为奴开取缕金箱

(Từ lúc cùng với chàng li biệt, dung quang của thiếp ngày càng sa sút

Một nửa là bởi nhớ chàng, một nửa là bởi hận chàng

Muốn thấy búi tóc cao cao của thiếp ngày trước

Thì hãy vì thiếp mở chiếc hộp có trang sức dây vàng)

http://m.lunwencang.com/zishici_btpqofufjtfi/

          Âu Dương Chiêm 欧阳詹 đi chơi ở Thái Nguyên 太原, thích một ca kĩ, hẹn sẽ đón về. Sau khi từ biệt, ca kĩ tương tư thành bệnh, bèn vấn búi tóc làm thơ gởi Âu Dương Chiêm sau đó qua đời.

            Dân ca thời Nam Bắc Triều có bài Tí dạ tứ thời ca – Tự tùng biệt hoan hậu 子夜四时歌 - 自从别欢后:

Tự tùng biệt hoan hậu

Thán âm bất tuyệt hưởng

Hoàng bách hướng xuân sinh

Khổ tâm tuỳ nhật trưởng

自从别欢后

叹音不绝响

黄檗向春生

苦心随日长

(Từ sau khi vui chia tay

Tiếng thở than suốt ngày không dứt

Thiếp như cây hoàng bách lớn lên trong mùa xuân

Nỗi khổ đau ngày càng nhiều như vị đắng của nó ngày càng đậm)

          Hoàng bách 黄檗là loại cây có vị rất đằng được dùng để làm thuốc. Mùa xuân đến cây lớn rất nhanh, và vị đắng của nó cũng ngày càng đậm.

http://www.modengchenshe.com/shi/2420.html

          Trương Hoằng Phạm 张弘范 đời Nguyên có bài Ức mai 忆梅:

Kí đắc niên thời tuyết hậu thôn

Nguyệt minh thi tửu cộng hoàng hôn

Tự tùng biệt hậu vô tiêu tức

Nhất phiến tương tư nhập mộng hồn

记得年时雪后村

月明诗酒共黄昏

自从别后无消息

一片相思入梦魂

(Nhớ lại năm nào lúc tuyết rơi ở thôn sau

Cùng làm thơ uống rượu ngắm hoàng hôn

Từ sau khi chia tay không thấy tin tức gì

Nỗi tương tư đã nhập vào giấc mộng)

http://www.bibihua.com/zishici_syqzfoipgjkl/

Câu 70 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Chàng từ đi vào đồi gió cát (65)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Chàng từ đi vào NƠI gió cát

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 05/7/2021

Previous Post Next Post