Dịch thuật: Thiếp ý quân tâm thuỳ đoản trường (69) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THIẾP Ý QUÂN TÂM THUỲ ĐOẢN TRƯỜNG (69)

妾意君心誰短長

Ý thiếp lòng chàng, ai sầu hơn ai 

          Thiếp ý quân tâm 妾意君心 là cụm từ thường thấy trong thơ cổ Trung Quốc. Nữ thi nhân Trương Hồng Kiều 张红桥 đời Minh trong bài Di Lâm Tử Vũ 遗林子羽viết rằng:

Nhất nam nhất bắc tự phiêu bồng

Thiếp ý quân tâm hận bất đồng

Tha nhật quy lai diệc vô ích

Dạ đài ưng thiểu hệ thư hồng

一南一北似飘蓬

妾意君心恨不同

他日归来亦无益

 夜台应少系书鸿

(Người ở phương nam người ở phương bắc giống như cỏ bồng phiêu dạt

Hận cho ý thiếp và lòng chàng không thể nghĩ như nhau

Ngày sau nếu chàng có trở về thì cũng là vô ích

Thiếp ở chốn dạ đài không thể gửi thư cho chàng)

https://baike.baidu.com/item/%E9%81%97%E6%9E%97%E5%AD%90%E7%BE%BD

          Trương Hồng Kiều 张红桥là tài nữ đầu đời Minh, sống vào khoảng thời gian Hồng Vũ 鸿武 (1368 – 1398) đời Minh Thái Tổ, người huyện Mân (nay thuộc Phúc Kiến 福建), sống ở Hồng Kiều 红桥 nên lấy đó làm tên hiệu. Bà thông minh giỏi về thơ, sau làm thiếp cho Viên ngoại lang Lâm Hồng 林鸿, tự Tử Vũ 子羽, người huyện Phúc Thanh 福清. Lâm Hồng đi chơi ở Kim Lăng 金陵, bà ở nhà cảm nhớ thành bệnh và qua đời.

          Và Tống gia nương tử 宋家娘子 thời Đường trong bài Tần tranh oán 秦筝怨 cũng viết rằng:

Đại mạo Tần tranh lí

Thanh thanh oán biệt li

Chỉ duyên đa khổ điệu

Dục tấu lệ hoàn thuỳ

Thiếp ý như huyền trực

Quân tâm học trụ di

Tạm thời đình bất lộng

Âm điệu tảo sâm si

玳瑁秦筝里

声声怨别离

只缘多苦调

欲奏泪还垂

妾意如弦直

君心学柱移

暂时停不弄

音调早参差

(Tần tranh trong hộp khảm đồi mồi

Từng tiếng từng tiếng ai oán nỗi biệt li

Chỉ vì nhiều khổ điệu

 Muốn tấu lên khúc nhạc mà nước mắt đã tuôn rơi

Ý thiếp thẳng như dây đàn

Lòng chàng học theo trụ đàn di chuyển

Tạm thời không đàn nữa

 Vì âm điệu sớm đã so le, không hài hoà)

http://www.shiciming.com/shici/kjr3t3e4oc.html

Câu 69 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai (64)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 04/7/2021

Previous Post Next Post