Dịch thuật: Cổ lai chinh chiến trường (72) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

CỔ LAI CHINH CHIẾN TRƯỜNG (72)

古來征戰場

Xưa nay nơi chốn chiến trường

          Vương Hàn 王翰 thời Đường có 2 bài Lương Châu từ 凉州词 rất nổi tiếng, bài thứ 1 được viết rằng:

Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi

葡萄美酒夜光杯

欲饮琵琶马上催

醉卧沙场君莫笑

古来征战几人回

(Rượu bồ đào rót trong chén dạ quang

Định uống thì có tiếng tì bà trên lưng ngựa giục ra trận

Nếu tôi có say nằm nơi chiến trường anh cũng chớ có chê cười

Bởi xưa nay trong cuộc chiến chinh mấy ai được bình yên trở về)

          Theo ý riêng, với câu 72 này, có lẽ tác giả Đặng Trần Côn liên tưởng đến câu “Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi”.

Câu 72 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Xưa nay chiến địa dường bao (67)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Xưa nay chiến địa NHƯỜNG bao

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 07/7/2021

Previous Post Next Post