Dịch thuật: Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp (56) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

VỌNG VÂN KHỨ HỀ LANG BIỆT THIẾP (56)

望雲去兮郎別妾

Nhìn mây bay kia, chàng từ biệt thiếp

         Từ Phổ 徐溥 thời Minh trong bài Đề vọng vân tư thân đồ 题望云思亲图 (kì nhị) viết rằng:

Vọng vân bất đắc tuỳ vân khứ

Hoàng hộc nam phi vạn lí thu

Chỉ xích Thái Hàng sơn tại mục

Thử tâm thiên cổ cộng du du

望云不得随云去

黄鹄南飞万里秋

只尺太行山在目

此心千古共悠悠

(Nhìn mây mà không được theo mây bay đi

Mùa thu chim hoàng hộc bay về nam xa vạn dặm

Núi Thái Hàng trước mắt như cách trong gang tấc

Lòng này ngàn đời luôn cùng lo âu)

http://m.lunwencang.com/zishici_aygqxqfatoki/

          Theo ý riêng, tác giả Đặng Trần Côn lấy ý từ câu “Vọng vân bất đắc tuỳ vân khứ” trong bài Đề vọng vân tư thân đồ 题望云思亲图 của Từ Phổ.

Câu 56 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Dấu chàng theo lớp mây đưa (51)

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 25/6/2021 

Previous Post Next Post