Dịch thuật: Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt (35) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THIẾP TÂM TUỲ QUÂN TỰ MINH NGUYỆT (35)

妾心隨君似明月

Lòng thiếp như trăng sáng luôn theo chàng 

          La Hồng Tiên 罗洪先 đời Minh trong Chiêu Quân từ lục thủ 昭君词六首 (bài 3) viết rằng:

Sầu hướng Hồ thiên biệt tái viên

Nhất văn nam nhạn nhất tiêu hồn

Thiếp tâm túng đắc tuỳ minh nguyệt

Giải cận quân vương bất giải ngôn

愁向胡天别塞垣

一闻南雁一销魂

妾心纵得随明月

解近君王不解言

(U sầu hướng đến đất Hồ, từ biệt thành nơi biên tái

Mới nghe tiếng nhạn bay về nam mà hồn đã đau buồn

Lòng thiếp cho dù có theo vầng trăng sáng

Thì cũng chỉ được gần quân vương mà không thể bên cạnh chuyện trò)

          http://m.zidiankan.com/zishici_hjpypooxffpk/

          Theo ý riêng, có thể Đặng Trần Côn khi viết câu “Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt” đã liên tưởng đến câu “Thiếp tâm túng sử tuỳ minh nguyệt” này.

Câu 35 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi (33)

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 09/6/2021

Previous Post Next Post