Dịch thuật: Hành hành chinh bái sắc hà mang (55) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HÀNH HÀNH CHINH BÁI SẮC HÀ MANG (55)

行行征旆色何忙

Cờ ra trận đi sao mà gấp vội 

          Hà mang 何忙: Có nghĩa là sao mà vội gấp. Theo Hán Việt tự điển của Thiều Chửu:

-  “Hà” có nghĩa là sao, gì. Lời hỏi văn lại.

-  “Mang” có nghĩa là: Bận rộn, trong lòng vội gấp. Công việc bề bộn.

          Thơ cổ Trung Quốc cũng thường dùng “hà mang”.

          Trong bài Đoản ca hành 短歌行 của Tử Lan 子蘭 thời Đường có câu:

Nhật nguyệt hà mang mang

Xuất một trú bất đắc

Sử ngã dũng tráng tâm

Thiếu niên như khoảnh khắc

..........

日月何忙忙

出沒住不得

使我勇壯心

少年如頃刻

.............

(Mặt trời mặt trăng sao mà vội gấp

Mọc hay lặn đều không thể dừng lại

Điều đó khiến lòng ta mạnh mẽ

Bởi thời thiếu niên chỉ như khoảnh khắc)

https://cs.8s8s.com/poetry/986/36595-40768.html

          Và trong Phú đắc thiềm yến 赋得檐燕 của Hoàng Phủ Nhiễm 皇甫冉 thời Đường có câu:

Phất thuỷ cạnh hà mang

Bạng thiềm như hữu ý

拂水竞何忙

傍檐如有意

 (Sông Phất tranh nhau vội việc gì

Mà men theo mái hiên nhà như có ý)

http://xueziwu.com/shici/161925357338647.html

Câu 55 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hàng cờ đi theo bóng phất phơ (50)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Hàng cờ BAY TRÔNG  bóng phất phơ

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                              Quy Nhơn 24/6/2021

Previous Post Next Post