Dịch thuật: Công chúa và miếu Diêm Vương

 

CÔNG CHÚA VÀ MIẾU DIÊM VƯƠNG 

          Ngày trước, một vị hoàng đế triều Đường có một cô con gái rất nghịch ngợm, thường kể hết nội tình của phụ hoàng trước mặt các văn võ đại thần, nói không nghe, mắng cũng không sửa. Hoàng đế nghĩ bụng: Ta chỉ huy cả văn võ bách quan, tất cả đều nghe theo thuận theo, chỉ có đứa con gái là không nghe lời ta, cứ như vậy tất sẽ ảnh hưởng uy vọng của ta. Thế là, hoàng đế bèn tìm một cận thần bàn việc đó phải làm như thế nào?

          Viên cận thần đáp rằng:

          - Giải quyết việc đó không khó, chỉ cần lập một ngôi miếu, thông qua ngôi miếu đó có thể giáo dục được công chúa.

          Sau khi miếu xây dựng xong, viên cận thần thỉnh cầu hoàng đế đưa công chúa đến du ngoạn, đồng thời nói với hoàng đế rằng:

          - Khi công chúa hỏi, ngài đáp như thế này, thế này...

          Ngày hôm đó, hoàng đế đưa công chúa đến miếu, vừa bước vào cửa đã có một cảm giác âm u, trong miếu như sáng như tối, không biết từ đâu một làn gió lạnh thổi tới cổ, quả có một chút sợ hãi. Dưới ngọn đèn dầu chỉ thấy một ác quỷ đang chiên người trong chảo dầu. Công chúa sợ hãi, run run hỏi hoàng đế:

          - Chuyện gì vậy phụ thân?

          Hoàng đế bảo rằng:

          - Đó là phạm vào điều luật “vua bảo bề tôi chết, không dám không chết; cha bảo con chết, không dám không chết.”

          Lại tiến vào thêm một đoạn, thấy một bầy tiểu quỷ đang đẩy cối xay xay thịt người. Công chúa lại sợ, hỏi hoàng đế là chuyện gì. Hoàng đế bảo rằng:

          - Đó là phạm vào điều luật “tam tùng tứ đức, ‘tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử’, phải chịu khổ hình ở đây.

          Càng tiến vào bên trong càng tối, càng thấy âm u đáng sợ. Khi công chúa nhìn thấy bầy tiểu quỷ dùng hình phạt tàn khốc thắt cổ giết người ta, người bị giết kêu lên từng tiếng từng tiếng, sớm đã sợ đến xanh mặt, run mãi không thôi. Không đợi công chúa mở miệng, hoàng đế bảo rằng:

          - Người bị hình phạt ở đây lúc sống phạm vào việc gây loạn, đại nghịch bất đạo, mới đến âm gian chịu khổ.

         Tiếp đó, khi tiếp tục tiến vào bên trong nữa, công chúa sợ đến mức nói gì cũng không xem, cứ đòi quay về. Trên đường, hoàng đế nói với công chúa rằng:

          - Phạm thượng là tội bất kính đối với vua và cha, xúc phạm quốc pháp gia quy, tội đó là nặng nhất.

          Sau khi về đến hoàng cung, công chúa mắc một trận bệnh nặng, về sau bệnh khỏi. Điều khiến người ta cảm thấy kì lạ đó là tính cách của công chuấ cũng thay đổi: trước đây hay chạy nhảy giờ không thấy nữa, thường cúi đầu trầm tư, nói một mình, đối với hoàng đế vừa cung kính vừa sợ, mọi việc đều nghe theo thuận theo.

          Hoàng đế thấy từ ngôi miếu có được hiệu quả kì lạ như thế, trong lòng rất vui, nghĩ rằng, ngôi miếu này này có thể trị được bệnh của công chúa, sao không cho các nơi trong cả nước xây dựng một số miếu, để bách tính trong thiên hạ kính phục vâng lời? Chẳng bao lâu, các nơi xây dựng miếu theo kiểu miếu đó, tuy có miếu lớn miếu nhỏ, nhưng tên lại chỉ là một, đó là “Diêm Vương miếu” 阎王庙.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 10/6/2021

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7344.html

Previous Post Next Post