Dịch thuật: Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát (10) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

SỨ TINH THIÊN MÔN THÔI HIỂU PHÁT (10)

使星天門催曉發

Từ sáng sớm, triều đình đã giục sứ giả lên đường 

          Sứ tinh 使星: Sứ giả của triều đình. Điển xuất từ Hậu Hán thư – Phương thuật liệt truyện – Lí Cáp truyện 后汉书 - 方术列传 - 李郃传.

          Lí Cáp 李郃 tự Mạnh Tiết 孟节, người Nam Trịnh 南郑 Hán Trung 汉中. Phụ thân là Hiệt , nổi tiếng về Nho học, giữ chức Bác sĩ 博士. Lí Cáp theo nghiệp của phụ thân, thông Ngũ kinh 五经, giỏi thuật bói toán “Hà” “Lạc” , vẻ bề ngoài chất phác, không ai biết. Quan huyện triệu đến làm Hậu lại 候吏. Hoà Đế 和帝 lên ngôi, phân phái sứ giả mặc thường phục, đơn độc hành động, mỗi người đến châu huyện, quan sát phong tục dân tình. Có hai vị sứ giả đến Ích bộ, ghé lại nhà Hậu Cáp 候郃. Lúc bấy giờ trời mùa hè, ngồi ngoài sân hóng mát, Lí Cáp ngước nhìn lên trời, hỏi rằng: “Khi hai vị từ kinh sư xuất phát, có biết triều đình phái hai vị sứ giả đến không?” Hai người im lặng không trả lời, kinh ngạc nhìn nhau, rồi hỏi: “Sao ông biết?” Lí Cáp chỉ sao trên trời nói với họ rằng: “Có hai sứ tinh hướng đến địa phận Ích Châu 益州, cho nên biết.” Qua ba năm sau, một trong hai vị sứ giả đó bái làm Thái thú Hán Trung, Lí Cáp hãy còn làm lại ở Hán Trung, Thái thú cho rằng Lí Cáp có ẩn đức, nên triệu Lí Cáp đến làm Hộ tào sử 户曹史.

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%9F%E4%BD%BF

          Thiên môn 天门: Cổng hoàng cung. Trong bài Tuyên Chính điện thoái triều vãn xuất tả dịch 宣政殿退朝晚出左掖 của Đỗ Phủ 杜甫 có câu:

Thiên môn nhật xạ hoàng kim bảng

Xuân điện tình huân xích vũ kì

天门日射黄金榜

春殿睛曛赤羽旗

(Mặt trời chiếu đến tấm bảng sắc vàng treo trên cổng hoàng cung

Cũng chiếu lên lá cờ vẽ lông chim sắc đỏ ở trước điện mùa xuân)

          http://www.jidajia.com/shi140836

          Theo ý riêng, “thiên môn” ở đây chỉ triều đình.

Câu 10 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Sứ trời sớm giục đường mây (11) 

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 25/5/2021

Previous Post Next Post