Dịch thuật: Hành nhân trọng pháp khinh li biệt (11) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HÀNH NHÂN TRỌNG PHÁP KHINH LI BIỆT (11)

行人重法輕離別

Binh sĩ xuất chinh trọng phép nước mà coi nhẹ biệt li

          Thơ văn cổ Trung Quốc khi nói đến phụ nữ có chồng đi xa thường dùng cách nói “trọng ..... khinh li biệt” ..... 轻离别, hoặc “khinh li biệt” 轻离别, như:

          Trong Tì bà hành 琵琶行 của Bạch Cư Dị 白居易 đời Đường có câu:

Thương nhân trọng lợi khinh li biệt

Tiền nguyệt Phù Lương mãi trà khứ

商人重利轻离别

前月浮梁买茶去

(Chồng là người đi buôn ham lợi coi nhẹ li biệt

Tháng trước đi đến Phù Lương mua trà)

          Hoặc như trong bài Ô dạ đề 乌夜啼 của Thạch Bảo 石宝đời Minh có câu:

Nhi phu trọng hiệp khinh li biệt

Không lâm dạ bán đề ô nha

儿夫重侠轻离别

空林夜半啼乌鸦

(Chồng thiếp trọng nghĩa hiệp coi nhẹ li biệt

Nửa đêm nơi rừng sâu, quạ cất tiếng kêu)

          Và Nạp Lan Dung Nhược 纳兰容若 đời Thanh thay vợ làm bài từ Vấn quân hà sự khinh li biệt问君何事轻离别theo điệu Bồ tát man 菩萨蛮, có câu:

Vấn quân hà sự khinh li biệt

Nhất niên năng kỉ đoàn viên nguyệt

问君何事轻离别

一年能几团圆月

(Hỏi chàng vì việc gì mà coi nhẹ li biệt

Một năm được mấy lần có trăng đoàn viên)

          Tác giả Đặng Trần Côn cũng theo cách này.

          Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953, phần chữ Hán ở câu này in nhầm là “biệt li” 別離, phiên âm vẫn là “li biệt”. 

行人重法輕別離

Câu 11 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Phép công là trọng niềm tây sá nào (12)

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 26/5/2021

Previous Post Next Post