Dịch thuật: Trâu và lừa

 

TRÂU VÀ LỪA

          Ngày xưa, trâu không có sừng, lừa lại có sừng, hai con là bạn thân. Hồ li là một đứa xấu xa giảo hoạt, nó thấy trâu và lừa chơi thân liền nghĩ cách li gián.

          Ngày nọ, hồ li tìm đến trâu, nói với trâu rằng:

          - Kì lạ thật! anh là trâu, nó là lừa, cả hai chẳng liên quan gì với nhau, hai người sao mỗi ngày đều bên nhau vậy?

          Bởi hai chúng tôi là bạn tốt của nhau!

          - Thật thế à?

          - Còn phải nói!

          - Tôi không tin. Lừa thích nhất là cặp sừng của nó, anh đem cặp sừng của nó gắn lên đầu anh để tôi coi thử. Như vậy tôi mới có thể tin hai người là bạn thân.

          - Việc đó làm dễ không? Để tôi về nói với lừa, anh ta chắc sẽ vui thích cho tôi mượn cặp sừng của anh ấy.

          - Tốt quá. Giờ tôi phải làm việc khác, đợi một lát tôi sẽ trở lại, xem thử anh rốt cuộc có thể mượn được cặp sừng của lừa không.

          - Được. Lát nữa tôi sẽ đi tìm lừa mượn sừng.

          Hồ li vội vàng tìm đến lừa.

          - Anh lừa à! Nghe nói anh và trâu là bạn tốt phải không?

          - Đúng vậy. Hai chúng tôi là bạn rất tốt.

          - Nhưng mà trâu đã thay đổi lòng dạ rồi. Nó muốn lấy trộm cặp sừng của anh đấy.

          - Anh đi đi! Tôi và trâu là bạn tốt. Anh ấy cần sừng, tôi sẽ cho anh ấy mượn dùng, trộm gì mà trộm. Anh nói dối.

          - Tôi nói dối ư? Đó là trâu vừa mới lén nói cho tôi nghe. Nếu anh không tin thì thử xem, anh đem cặp sừng của anh lấy xuống để ở đây, rồi nấp qua một bên nhìn. Qua một lúc, trâu sẽ đến lấy trộm cặp sừng của anh gắn lên đầu nó.

          Hồ li nói xong, liền cụp đuôi chạy mất.

          Lừa nghe hồ lí nói rất mạch lạc, không khỏi nổi lòng nghi ngờ. Nó làm theo lời của hồ li, đem cặp sừng lấy để xuống đất, rồi nấp sang một bên lén nhìn.

          Quả nhiên đúng như thế, qua một lúc sau trâu đến. Trâu đang tìm lừa để mượn sừng, nó cúi đầu nhìn: cặp sừng của lừa đang ở dưới đất.

          Trâu nghĩ: nó với lừa rất tốt, đương lúc không có lừa ở đây, dùng cặp sừng của lừa cũng không sao. Trâu không nói không rằng đem cặp sừng của lừa gắn lên đầu mình.

          Lừa vừa thấy đã nổi cơn giận, lập tức kêu lên và nhảy bổ đến trâu. Trâu nhìn thấy lừa đến, mở miệng định nói cho lừa biết việc mượn sừng, nào ngờ lừa nghe theo lời của hồ li, giận đến mức giơ chân đá trâu. “Bịch”, cú đá làm rụng sạch hàm răng trên của trâu.

          Từ đó, lừa không có sừng, trâu tuy có sừng nhưng lại không có hàm răng trên.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 19/3/2021

Nguồn

PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN

飛禽走獸的寓言

Nhóm biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Previous Post Next Post