Dịch thuật: Thiện Tài Đồng Tử, Long Nữ vì sao trở thành hiếp thị của Nam Hải Quán Âm

 

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ, LONG NỮ VÌ SAO TRỞ THÀNH HIẾP THỊ (1)

CỦA NAM HẢI QUÁN ÂM 

          Nam Hải Quán Âm 南海观音, trú tại Nam Hải Phổ Đà sơn 南海普陀山, tây cầm nhành dương, tịnh bình, ngồi trên phiến đâ bên bờ biển, phía sau là rừng trúc, vầng trăng, bên cạnh có Thiện Tài 善财, Long Nữ 龙女, Bạch Anh Vũ 白鹦鹉 (chim anh vũ trắng) bay chuyền trong rừng trúc. Đó là hình tượng Nam Hải Quán Âm  mà chúng ta thường thấy. Có lúc Quán Âm cũng được miêu hoạ đứng trên đầu con ngao trong biển, lướt sóng lướt gió.

          Nam Hải Quán Âm dường như hội tụ cách tạo hình Quán Âm nữ tính của Trung Quốc. Có thể tìm thấy bóng dáng tương tự của Thuỷ Nguyệt Quán Âm水月观音, Bạch Y Quán Âm  白衣观音 trên thân Nam Hải Quán Âm. Khi Phổ Đà sơn普陀山 ở Nam Hải 南海 dần trở thành thánh địa chiêm bái Quán Âm nổi tiếng, Nam Hải Quán Âm nhân ứng theo đó mà sinh, trở thành Quán Âm bổn tôn trú thủ thánh sơn.  Thế kỉ 16 theo sự xuất hiện của Nam Hải Quán Âm toàn truyện 南海观音全传, Nam Hải Quán Âm bắt đầu thịnh hành toàn diện ở dân gian, trở thành Phật. Còn trong Tây du kí 西游记, vị Quán Âm cứu khổ cứu nạn chính là Nam Hải Quán Âm.

          Trong hình tượng Nam Hải Quán Âm, có 3 nguyên tố mới, đó là: Thiện Tài 善财, Long Nữ 龙女 và Bạch Anh Vũ 白鹦鹉 (chim anh vũ trắng). Tại sao cả 3 cùng xuất hiện với Quán Âm?

Thiện Tài Đồng Tử善财童子

          Thiện Tài Đồng Tử 善财童子 nguyên trong Hoa Nghiêm kinh 华严经là một thanh niên tốt, truy cầu tri thức Phật pháp, vốn là con của một vị trưởng giả, nhân vì lúc sinh ra nhiều loại trân bảo tự nhiên xuất hiện nên có được tên. Nhưng Thiện Tài Đồng tử lại nhìn thấu hồng trần, xem tiền tài như đất bụi, phát thệ tu hành thành Bồ Tát. Có một lần lúc Văn Thù Bồ Tát 文殊菩萨 thuyết pháp, Thiện Tài Đồng tử đến thỉnh giáo làm thế nào để tu trì Bồ Tát đạo? Dưới sự khải thị của Văn Thù, Thiện Tài Đồng Tử bắt đầu tìm hiểu học hỏi ở 53 vị thiện tri thức, tạo nên giai thoại “Thiện Tài Đồng Tử ngũ thập tam tham” 善财童子五十三参trong Phật kinh. Đồng thời tại Phổ Đà Già Lạc sơn 普陀迦洛山bái yết Quán Thế Âm Bồ Tát.

          Nhưng trong Nam Hải Quán Âm toàn truyện南海观音全传, Thiện Tài Đồng tử lại có diện mạo hoàn toàn khác: Thiện Tài là một cô nhi, sống một cuộc sống khổ hạnh tại Hoá sơn 华山. Để nghiệm chứng sự thành tâm của Thiện Tài, Diệu Thiện 妙善 (cũng chính là Quán Âm) nhờ Thổ Địa Công tìm chúng tiên giả làm cường đạo, dùng côn đánh Bà làm Bà ngã xuống vực, Thiện Tài không hề do dự đã nhảy theo.

Long Nữ 龙女

          Về Long Nữ 龙女, trong kinh Phật nói Long Nữ là con gái của Long Vương Bà Kiệt La 婆竭罗, là nhân vật nổi tiếng trong Pháp Hoa kinh 法华经. Long Nữ từ nhỏ trí tuệ đã thông đạt, năm 8 tuổi, dùng châu báu hiến dâng lên Phật, đồng thời trước chúng Phật Bồ Tát, thị hiện thành Phật. Trong Nam Hải Quán Âm toàn truyện南海观音全传, Long Nữ là cháu gái của Long Vương. Có một lần, khi người con thứ 3 của Long Vương hoá làm cá chép, bị ngư phủ bắt được, Quán Âm bảo Thiện Tài dùng một xâu tiền chuộc về, đồng thời thả về lại biển lớn. Để cảm tạ Quán Âm đã cứu, Long Vương quyết định tặng một viên dạ minh châu,

để Quán Âm có thể tụng kinh vào buổi tối. Con gái của vương tử thứ ba, cũng chính là cháu gái của Long Vương, dâng lên Quán Âm viên bảo châu này, đồng thời xin làm đệ tử của bà. Quán Âm bằng lòng, đồng thời nói cho Long Nữ biết hãy xem Thiện Tài như sư huynh. Nhân đó, Thiện Tài, Long Nữ trở thành hiếp thị của Nam Hải Quán Âm.

Bạch Anh Vũ白鹦鹉

          Còn lai lịch của Bạch Anh Vũ 白鹦鹉 thì như thế nào? Đại bộ phận bảo quyển 宝卷 (2) dân gian lưu truyền một câu chuyện truyền thuyết từ thế kỉ 15, câu chuyện khái quát như sau:

          Phụ thân của Bạch Anh Vũ qua đời, mẫu thân mắc trọng bệnh, thèm ăn trái anh đào nơi đông thổ. Mẫu thân nói cho Anh Vũ biết người đông thổ rất tà ác, tuyệt đối chớ nên đi. Nhưng Anh Vũ hiếu thuận bất chấp tất cả cứ đi hái anh đào, kết quả bị thợ săn bắt được đem bán  cho một địa chủ có tiền. Anh Vũ bèn bắt đầu giảng đạo khiến nhiều thợ săn bỏ săn, quy y Phật giáo. Chỉ có địa chủ nọ lòng dạ sắt đá, không chịu thả Anh Vũ. Ngày nọ, Bồ Đề Đạt Ma 菩提达摩 giáng lâm, ra ý bảo Anh Vũ giả chết để đào thoát, địa chủ nhìn thấy Anh Vũ không thở bèn đem vất đi. Anh Vũ liền bay đi về nhà, phát hiện mẫu thân đã qua đời. Anh Vũ muôn phần đau xót. Quán Âm cảm động hiếu tâm của Anh Vũ, bèn tiếp dẫn song thân của Anh Vũ vãng sinh tịnh độ. Để đền ơn, Anh Vũ thỉnh cầu suốt đời đi theo Quán Âm.

          Đó chính là nguồn gốc Nam Hải Quán Âm mà chúng ta thấy. Tuy sự ra đời Nam Hải Quán Âm đa phần đến từ bảo quyển dân gian, ghi chép truyền thuyết linh nghiệm, không liên quan gì đến kinh điển Phật giáo nguyên thuỷ, nhưng về sau lại trở thành hình tượng Quán Âm lưu hành rất rộng.

Chú của người dịch

1- Hiếp thị 胁侍 / 脅侍:

          Hiếp thị 胁侍cũng gọi là Hiếp sĩ 胁士, là vị thị lập ở hai bên Phật, Bồ Tát, mục đích để hiệp trợ Phật hàng yêu phục ma, hoặc giáo hoá chúng sinh.

          Trong “Phật học từ điển” của Đoàn Trung Còn ghi rằng:

Vị Hiếp sĩ 脅士 lại kêu là Hiếp thị 脅侍, Hiệp trì 脅持, là vị Bồ tát đứng hầu ở hai bên cạnh sườn Phật. Sĩ là Đại sĩ 大士, tiếng dịch chữ Bồ tát, Hiếp là cạnh sườn, vì các vị Bồ tát ấy thường theo hầu hai bên cạnh sườn Phật, tán trợ Phật giáo hoá chúng sanh, như Quan Âm, Thế Chí làm Hiếp sĩ đức Phật A di Đà; Nhật quang, Nguyệt Quang làm Hiếp sĩ đức Phật Dược Sư; Phổ Hiền, Văn Thù làm Hiếp sĩ đức Phật Thích Ca...

          (Quyển II, nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1992)

2- Bảo quyển 宝卷:

          Một hình thức văn học diễn xướng truyền thống của Trung Quốc diễn biến từ những lời giảng thông tục trong các tự viện thời Đường, tác giả đa phần là tăng ni xuất gia, nội dung có Phật kinh cố sự, khuyến sự văn, thần đạo cố sự, cùng dân gian cố sự, trong đó nhiều nhất là Phật kinh cố sự.

          Mọi người thường đem bảo quyển phân thành 2 loại: bảo quyển Phật giáo và bảo quyển phi Phật giáo. Nhưng khuynh hướng cơ bản đều là tuyên truyền nhân quả và tu đạo độ thế, có sắc thái tôn giáo nồng đậm.

          Theo https://baike.baidu.com/item...

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 31/3/2021

                                    (19 tháng 2 Kỉ Niệm Thánh đản Quán Âm Bồ Tát)

Nguyên tác Trung văn trong

QUAN ÂM TIỂU BÁCH KHOA

观音小百科

Tác giả: Nhan Tố Tuệ 颜素慧

Trường Sa – Nhạc Lộc thư xã, 2002

Previous Post Next Post