Dịch thuật: Nguồn gốc họ Đông Phương (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ ĐÔNG PHƯƠNG

Về nguồn gốc họ (tính) Đông Phương 东方 chủ yếu có 2 thuyết:

1- Xuất phát từ họ (thị) Phục Hi 伏羲 thời thượng cổ.

          Trong số hậu duệ của Phục Hi伏羲 có người tên là Hi Trọng 羲仲, lúc sinh ra ở vào Chấn vị 震位 (Chấn vị trong bát quái chủ về phương đông), đời sau nối đời nắm giữ Đông phương Thanh dương lệnh 东方青阳令. Con cháu lấy Đông Phương 东方 làm họ, xưng là Đông Phương thị东方氏.

2- Xuất phát từ họ Trương , là đời sau của Đông Phương Sóc 东方朔 – Văn học gia đời Hán.

          Đông Phương Sóc东方朔 vốn họ Trương , từ nhỏ song thân đã qua đời, do hàng xóm nuôi dưỡng trưởng thành. Nhân vì ông sinh ra đúng lúc phương đông trời vừa sáng, cho nên đặt ông là Đông Phương Sóc. Con cháu đời sau của ông lấy Đông Phương东方 làm họ, gọi là Đông Phương thị 东方氏.

          Lại có thuyết cho Đông Phương Sóc họ Kim . Làm quan tới chức Thái trung đại phu Cấp sự trung 太中大夫给事中, đổi sang họ Đông Phương 东方, là thuỷ tổ của Đông Phương thị东方氏.

          Đông Phương东方 là phức tính ngày nay ít gặp, nhân số cũng không nhiều, phân bố rộng. Bắc Kinh 北京, Sơn Tây 山西, Sơn Đông 山东, Đài Loan 台湾 đều có họ này.

Danh nhân các đời

          Danh nhân họ Đông Phương 东方 trong lịch sử rất nhiều. Thời Tây Hán có đại thần, Văn học gia Đông Phương Sóc 东方朔. Thời Đường có Học sĩ Đông Phương Hiển 东方显, thời Võ Hậu 武后 có thi nhân nhậm chức Tả sử Đông Phương Cù 东方虬. Thời Tống có Đông Phương Tân 东方辛. Thời Minh có Tri châu châu Thạch Bình 石屏 Đông Phương Chính 东方正.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 07/3/2021

Nguyên tác Trung văn

ĐÔNG PHƯƠNG TÍNH UYÊN NGUYÊN

东方姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post