Dịch thuật: Ngật cảm lãm (Tiếu lâm quảng kí)

 

吃橄榄

    乡人入城赴酌, 宴席内有橄榄焉. 乡人取啖, 涩而无味, 因问同席者曰: 此是何物?同席者以其村气, 鄙之曰: .” 乡人以为是名, 遂牢记之. 归谓人曰: “我今日在城尝一奇物, 叫名’.” 众未信, 其人乃张口呵气曰: 你们不信, 现今满口都是俗气哩.”                                                           (笑林广记 - 讥剌)

NGẬT CẢM LÃM

          Hương nhân nhập thành phó chước, yến tịch nội hữu cảm lãm yên. Hương nhân thủ đạm, sáp nhi vô vị, nhân vấn đồng tịch giả viết: “Thử thị hà vật?” Đồng tịch giả dĩ kì thôn khí, bỉ chi viết: “Tục”. hương nhân dĩ vi “Tục” thị danh, toại lao kí chi. Quy vị nhân viết: “Ngã kim nhật tại thành thường nhất kì vật, khiếu danh ‘Tục’.” Chúng vị tín, kì nhân nãi trương khẩu ha khí viết: “Nễ môn bất tín, hiện kim mãn khẩu đô thị tục khí lí.”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Cơ thích bộ)

ĂN TRÁI TRÁM

          Có một anh nhà quê vào thành dự tiệc, trong bữa tiệc có trái trám. Anh ta lấy ăn, cảm thấy chát và chẳng có mùi vị gì, liền hỏi người cùng dự tiệc rằng: “Đây là trái gì vậy?” Người nọ cho rằng anh ta quê mùa, khinh thường đáp rằng: “Tục”. Anh nhà quê tưởng rằng “Tục” là tên của trái trám, bèn ghi nhớ kĩ, Lúc về là nhà anh ta nói với mọi người rằng: “Hôm nay tôi vào thành ăn được một thứ trái rất kì lạ khó có, tên của nó là ‘Tục”.” Mọi người không tin, anh ta bèn há miệng hà ra một luồng khí, bảo rằng: “Các người không tin à, hiện cả miệng tôi đều là tục khí đấy.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Ngật cảm lãm  Cơ thích bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 21/3/2021

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

 

Previous Post Next Post