Dịch thuật: Môn thần Tần Thúc Bảo và Uý Trì Kính Đức

 

MÔN THẦN TẦN THÚC BẢO VÀ UÝ TRÌ KÍNH ĐỨC

          Truyền thuyết kể rằng, Lí Thế Dân 李世民có một khoảng thời gian buổi tối ngủ không yên. Lúc ngủ thường nghe thấy những âm thanh quỷ quái kêu vang. Lí Thế Dân rất khổ não, bèn đem sự việc đó nói với quần thần. Tần Thúc Bảo 秦叔宝 và Uý Trì Kính Đức 尉迟敬德  (1) đứng lên tâu rằng, bản thân từng trải qua trăm trận, giết người vô số, ma quỷ gì cũng không sợ, có thể ban đêm canh giữ cửa. Thế là Lí Thế Dân cuối cùng ban đêm có thể ngủ một giấc ngon.

          Về sau, Lí Thế Dân thấy hai vị tướng yêu quý của mình đêm đêm canh cửa rất là khổ cực, liền sai người vẽ hình tượng hai người dán lên cửa. Kết quả, phát hiện làm như vậy cũng có thể đạt hiệu quả an thần giúp giấc ngủ được ngon.

          Dân gian bắt chước theo cách làm đó, trước khi ngủ đem hình vẽ Tần Thúc Bảo và Uý Trì Kính Đức dán lên cửa. Thế là, Tần Thúc Bảo và Uý Trì Kính Đức dần dần biến thành hai vị môn thần lưu truyền rộng rãi nhất trong dân gian.

Chú của người dịch

1- Uý Trì Kính Đức 尉遲敬德 / 尉迟敬德.

          Chữ trong Khang Hi tự điển 康熙字典 có 2 bính âm.

- Wèi (âm Hán Việt là UÝ):

          Quảng vận 廣韻 phiên thiết là 於胃 Ư VỊ

          Tập vận 集韻, Vận hội 韻會, Chính vận 正韻 phiên thiết là 紆胃 U VỊ

          Đều có âm là (uý).

- Yù (âm Hán Việt là UẤT)

          Tập vận集韻phiên thiết là 於勿Ư VẬT, âm (uất)

          Trong Khang Hi tự điển, ở bính âm wèi (Uý), ngoài các nghĩa đã nêu ở trên, còn có ghi:

Hựu tính. Trịnh đại phu Uý Chỉ. Hựu Uý Trì, phức tính.

又姓. 鄭大夫尉止. 又尉遲複姓

(Lại là họ. Đại phu nước Trịnh là Uý Chỉ. Lại là họ phức Uý Trì)

(trang 234, Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003)

          Như vậy tên nhân vật ở đây đọc là “Uý Trì Kính Đức”.

                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                Quy Nhơn 26/3/2021

Nguồn

THÚ THUYẾT TRUNG QUỐC SỬ

趣说中国史

Tác giả: Thú Ca 趣哥

Bắc Kinh – Đài Hải xuất bản xã, 2020

Previous Post Next Post