Dịch thuật: Vọng mai chỉ khát

VỌNG MAI CHỈ KHÁT

          Tháng 3 năm Kiến An 建安 thứ 3 (năm 198), Tào Tháo 曹操dẫn quân xuống phía nam lần thứ ba đánh Trương Tú 张绣. Trương Tú biết mình không phải là đối thủ, liền liên quân với Lưu Biểu 刘表, tháng 7 về Hứa Xương 许昌, cùng đối phó với Tào Tháo.

          Khí trời vô cùng nóng bức, trên đường xuống phía nam, binh sĩ vô cùng khát, tìm khắp nơi mà không có nước. Tào Tháo thấy binh sĩ vừa khát vừa mệt trong lòng bèn nảy ra một kế, truyền lệnh trong toàn quân rằng:

          - Phía trước có một rừng mơ lớn, mau đến đó ăn mơ vừa chua vừa ngọt, có thể giải được cơn khát.

          Binh sĩ nghe chủ soái truyền lệnh như thế, nghĩ đến trái mơ vừa chua vừa ngọt, ai nấy đều chảy nước miếng, tinh thần phấn chấn, cấp tốc tiến về phía trước, rất nhanh chóng đã đến được đích mà đã định trước.

          Về sau, người ta đem những nguyện vọng hư ảo khó mà thực hiện cùng với những lời nói suông đáp ứng yêu cầu của người khác, chỉ cho người ta hi vọng mà không giải quyết vấn đề thực tế ví là “vọng mai chỉ khát” 望梅止渴 (nhìn thấy rừng mơ hết khát) 

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 18/02/2021

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002


Previous Post Next Post