Dịch thuật: Thần thoại về trâu

 

THẦN THOẠI VỀ TRÂU

          Ngày xưa, bách tính trong thiên hạ đều do Ngọc Hoàng Đại Đế quản. Ngọc Hoàng Đại Đế thì hoa thiên tửu địa, nhưng lại chỉ cho bách tính mỗi ngày ăn một bữa trà thô cơm nhạt, lương thực còn dư đều giao nộp lên thiên cung. Ngưu Kiểm thần 牛脸神 (Thần mặt trâu) canh giữ Nam Thiên Môn 南天门 biết được chuyện đó, rất tức giận.

          Một năm nọ thiên hạ đại hạn, bách tính làm ra lương thực được rất ít, ngay cả ăn cũng không đủ lấy đâu mà giao nộp lên thiên cung. Ngọc Hoàng Đại Đế phái Ngưu Kiểm Thần xuống phàm truyền chỉ, mệnh lệnh bách tính ba ngày ăn một bữa, đem lương thực còn dư lại giao nộp toàn bộ lên kho nhà trời. Ngưu Kiểm Thần thông cảm dân tình, lúc truyền chỉ, đem “ba ngày ăn một bữa” đổi thành “một ngày ăn ba bữa”, đem “lương thực còn dư giao nộp lên kho nhà trời” đổi thành “lương thực còn dư cất giữ chốn nhân gian”.

         Sau khi thánh chỉ truyền ra, đợi rất lâu mà Ngọc Hoàng Đại Đế không thu được lương thực, bèn sai Hung Sát Thần xuống phàm truy cứu, mới biết là Ngưu Kiểm thần đã thay đổi chỉ lệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận dùng chân đá rụng răng cửa của Ngưu Kiểm Thần, lại còn đày Ngưu Kiểm Thần xuống nhân gian chịu khổ. Lúc ra đi, Ngưu Kiểm Thần hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế rằng:

          - Sau khi thần xuống nhân gian, lót gì để nằm, lấy gì để đắp, lấy gì để ăn?

          Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh nhạt đáp rằng:

          - Lót nệm nằm, đắp chăn, ăn cỏ.

          Ngưu Kiểm Thần xuống đến nhân gian làm trâu, thấy bách tính có ít người lót vật để nằm, không có gì để đắp, liền đem chăn nệm của mình tặng cho bách tính, còn bản thân mình thì nằm trên đất. Trâu không có hàm răng trên, mỗi khi nằm xuống luôn thở một hơi dài, tỏ ý oán hận Ngọc Hoàng Đại Đế.

          Ngọc Hoàng Đại Đế tuy đày trâu xuống phàm, nhưng lại đồng tình sự siêng năng cần cù, thật thà phúc hậu của trâu, bèn truyền lệnh cho con người vào buổi trưa ngày 30 tháng Chạp cho trâu ăn một bữa thật no, đó chính là thường nói:

          Đả nhất thiên, mạ nhất vạn, tam thập thưởng ngọ nhất đốn phạn.

          打一千, 骂一万, 三十晌午一顿饭

          (Bị đánh ngàn roi, bị mắng vạn lần, nhưng đến 30 tháng Chạp cho một bữa ăn trưa)

          Cho đến hiện nay những nhà nuôi trâu cứ vào ngày 30 tháng Chạp mỗi năm đều nấu một nồi cơm cho trâu, lại còn chưng bánh hấp trắng phau phau để trâu có một bữa no.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                           Quy Nhơn 16/02/2021

Nguồn

http://3g.sbkk8.com/gushihui/shenhuachuanshuo/70238.html

Previous Post Next Post