Dịch thuật: Tam tinh cao chiếu

 

TAM TINH CAO CHIẾU 

          Phúc , Lộc 祿, Thọ là bức hình “Tam tinh” 三星, lấy Thiên quan 天官, Thọ tinh lão nhân 壽星老人, Lộc tinh 祿星làm chủ thể. Thiên quan tay cầm cây như ý, Thọ tinh bưng quả đào tiên, Lộc tinh bồng em bé. Tam tinh cao chiếu chúc nguyện nhân sinh cát vận hanh thông, hạnh phúc, phú dũ, trường thọ.

Phụ lục của người dịch

          Trung Quốc xưa nay có cách nói

Ngũ phúc thọ vi tiên

五福寿为先

(Trong ngũ phúc thì thọ là đứng đầu)

          Người ta thường dùng câu “Phúc như đông hải, Thọ tỉ nam sơn” 福如东海, 寿比南山chúc phúc bậc trưởng bối kiện khang trường thọ. Để hợp với nguyện vọng truy cầu cát tường hạnh phúc, kiện khang trường thọ của mọi người, Đạo giáo đã sáng tạo hình tượng “tam tinh” Phúc, Lộc, Thọ. “Tam tinh cao chiếu” 三星高照 cũng trở thành dụng ngữ cát tường chúc phúc người khác được lưu hành nhất ở Trung Quốc.

http://www.chinanews.com/cul/2012/08-28/4140473.shtml

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 01/01/2021

       Nguồn

CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC

吉祥的中國

Bản công ti biên tập bộ biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90

Previous Post Next Post