Dịch thuật: Hoa quan giấp giới, hà y rỡ ràng (2266) ("Truyện Kiều")

 

HOA QUAN GIẤP GIỚI, HÀ Y RỠ RÀNG (2266)

          Hoa quan 花冠: Mũ hoa.

          Hà y 霞衣:  Ví y phục lộng lẫy tươi đẹp. Lí Kiệu 李峤 thời Đường có bài , viết rằng:

          Diệu kĩ du Kim Cốc. Giai nhân mãn Thạch Thành. Hà y tịch thượng chuyển. Hoa tụ tuyết tiền minh. Nghi phụng hài Thanh khúc. Hồi loan ứng Nhã thanh. Phi quân nhất cố trọng. Thuỳ thưởng tố yêu khinh.

          妙伎游金谷. 佳人满石城. 霞衣夕上转. 花岫雪前明. 仪凤谐清曲. 回鸾应雅声. 非君一顾重. 谁赏素腰轻.

          (Các ca kĩ hát hay múa đẹp dạo chơi vườn Kim Cốc. Các giai nhân dạo chơi khắp cả Thạch Đầu Thành. Áo xiêm lộng lẫy uyển chuyển trong bữa tiệc. Tay áo hoa rực sáng lay động trước tuyết. Tư thái múa hợp với khúc Thanh Thương. Vũ khúc Hồi Loan ứng cùng Nhã nhạc. Nếu chẳng phải là ánh mắt của nàng tràn đầy tình cảm chân thực. Thì có ai biết thưởng thức cảnh giới biểu diễn tối cao của nàng).

http://shufa.6z6z.com/shi189017

            http://www.haoshici.com/zh-tw/f18a2s.html

            Trong bài Tỉnh thí nghê thường Vũ y khúc 省试霓裳羽衣曲 của Lí Quăng 李肱 đời Đường có câu:

Phụng quản đệ sâm si

Hà y cạnh dao duệ

凤管递参差

霞衣竞摇曳

(Tiếng tiêu tiếng sáo thay nhau thổi

Áo xiêm lộng lẫy tranh nhau múa)

          Và trong bài từ Lệ chi hương 荔枝香 của Liễu Vĩnh 柳永 đời Tống có câu:

Kim lũ hà y khinh thoái

Tự giác xuân du quyện

金缕霞衣轻褪

自觉春游倦

(Áo sợi tơ vàng lộng lẫy nhẹ nhàng cởi bỏ

Cảm thấy du xuân mỏi mệt)

https://baike.baidu.com/item/%E9%9C%9E%E8%A1%A3

Sẵn sàng, phượng liễn loan nghi

Hoa quan giấp giới, hà y rỡ ràng

(“Truyện Kiều” 2265 – 2266)

Hoa quan: Mũ thêu hoa

Hà y: Áo màu ráng mây.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Xét: Bản “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, câu 2266 là:

Hoa quan PHẤP PHỚI, hà y rỡ ràng

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

Trong “Tư liệu Truyện Kiều  - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn phiên Nôm, câu 2266là:

Hoa quan giấp giới hà y RÕ ràng

                                                     (Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 28/01/2021

 

Previous Post Next Post