Dịch thuật: Con quạ chuộng hư vinh

 

CON QUẠ CHUỘNG HƯ VINH 

          Có một con hồ li ranh mãnh, rất muốn ăn thịt con quạ.

          Ngày nọ, hồ li nằm giả chết trên bãi cỏ, nghĩ bụng, quạ nhìn thấy mình chết, nhất định bay đến ăn thịt mình, lúc đó mình sẽ chộp lấy nó. Nào ngờ, con quạ bay một vòng, nhìn thấy hồ li bộ dạng như chưa chết, nó liền bay đi mất.

          Hồ li thấy quạ không bay xuống, lại nghĩ ra một cách khác, nó giả vờ ra bộ như rất khâm phục, mồm mép nói với con quạ rằng:

          - Bác quạ ơi! Bộ dạng bác bước đi thật là đẹp, giống như một phu nhân tôn quý, ai cũng sánh không lại.

          Quạ rất thích nghe người ta khen nó đẹp. Nghe hồ li nói như thế, quạ liền bay xuống, trước mặt hồ li uốn éo bước đi. Hồ li liền nói:

          - Bác quạ ơi! Y phục của bác rất mỏng, làm sao qua được mùa đông? Đầu của bác không lạnh sao?

          Quạ vừa bước đi vừa nói:

          - Khi mùa đông lạnh, có thể rúc đầu vào dưới cánh!

          Hồ li lại hỏi:

          - Rúc đầu dưới cánh như thế nào vậy?

          - Như thế này nè.

          Quạ vừa nói vừa rúc đầu dưới cánh.

          Hồ li nhân cơ hội chạy bổ tới, ăn thịt con quạ.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 19/01/2021

Nguồn

PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN

飛禽走獸的寓言

Nhóm biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Previous Post Next Post