Dịch thuật: Điền kê khiếu (Tiếu lâm quảng kí)

 

田鸡叫

    甲乙两亲家姆会亲, 乙偶撒一屁, 甲问曰: 家亲姆, 甚响?乙恐不雅, 答曰: 田鸡叫.甲曰: 为甚能臭?乙曰: 死的呀.又问: 适才会叫, 如何是死的?乙曰: 叫了就死的.”

                           (笑林广记 - 形体部)

ĐIỀN KÊ KHIẾU

          Giáp Ất lưỡng thân gia mỗ hội thân, Ất ngẫu tát nhất thí, Giáp vấn viết: “Gia thân mỗ, thậm hưởng?” Ất khủng bất nhã, đáp viết: “Điền kê khiếu.” Giáp viết: “Vi thậm năng xú?” Ất viết: “Tử đích nha.” Hựu vấn: “Thích tài hội khiếu, như hà thị tử đích?” Ất viết: “Khiếu liễu tựu tử đích.”

                                                          (Tiếu lâm quảng kí – Hình thể bộ)

ẾCH KÊU

          Giáp Ất hai bà thân gia gặp nhau, bà Ất sơ ý vãi cái rắm, bà Giáp hỏi: “Này bà gia, con gì kêu thế?” Bà ất sợ khiếm nhã, liền đáp: “Ếch kêu đấy.” Bà giáp hỏi: “Sao mà thối thế?” Bà Ất bảo rằng: “Do nó chết đó.” Bà Giáp lại hỏi: “Vừa nãy còn kêu, sao mà lại chết thế?’ Bà Ất đáp: “Kêu xong thì chết.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Điền kê khiếu  Hình thể bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 23/12/2020

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

 

Previous Post Next Post