Dịch thuật: Chủ tớ đổi vị trí cho nhau

 

CHỦ TỚ ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU

 

          Theo Xung hư chân kinh 冲虚真经:

          Nước Chu có một người giàu có họ Doãn ra sức làm giàu thêm tài sản của mình, những nô bộc dưới tay ông luôn bận, bận từ sớm đến tối mà cũng không được nghỉ ngơi. Có một vị lão bộc làm đến nỗi tinh thần mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, thế mà còn bị sai đi làm việc nặng nhọc hơn. Ban ngày, lão bộc rên rỉ mà làm việc; ban đêm ông ta mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tinh thần của ông hoảng hốt tán loạn, đêm đêm nằm mơ thấy mình làm quốc vương, địa vị trên cả vạn người, nắm giữ chính sự của một nước, du lãm yến ẩm trong lâu đài cung điện, mặc sức tầm hoan tác lạc, vô cùng vui thích. Sáng sớm tỉnh dậy lại gian khổ làm việc. Có người đồng tình ông quá lao khổ nên an ủi, ông lại đáp rằng:

          - Đời người trăm năm, ngày đêm một nửa. tôi ban ngày làm nô bộc, quả thực là khổ; nhưng hễ đêm đến, tôi lại làm quốc vương, thực là khoái lạc không gì sánh bằng, có gì mà phải ai oán?

          Phú ông họ Doãn kia suốt cả ngày luôn mưu tính sự việc thế tục, mọi tư lự đổ dồn vào gia nghiệp, đến nỗi thân thể lao nhọc, tinh thần mệt mỏi. Đến tối cũng hôn trầm mê thiếp đi. Đêm đêm ông mơ thấy mình làm nô bộc cho người ta, chạy trước bận sau, không có việc gian khổ nào mà ông không bị bắt làm, lại còn bị người trách mắng đánh đập, chịu đủ mọi sỉ nhục. Trong giấc ngủ mê sảng rên rỉ suốt cả đêm đến sáng. Người họ Doãn nọ vì thế mà đau khổ không kham nỗi, bèn đi hỏi bạn của mình. Người bạn bảo rằng:

          - Địa vị của ông đủ để khiến ông vinh diệu, tài sản của ông giàu có dư dật, hơn người khác rất nhiều! Ông ban đêm nằm mơ thấy mình làm nô bộc, lao khổ và an dật thay thế nhau, đó cũng là phù hợp với quy luật thường tình. Ông muốn lúc tỉnh và lúc mơ đều khoái lạc, sao có thể được?

          Phú ông họ Doãn sau khi nghe mấy lời của người bạn, liền giảm nhẹ lao dịch cho các nô bộc, giảm bớt những suy nghĩ lo lắng của mình. Quả nhiên, những thống khổ của cả hai người đều giảm đi rất nhiều.

                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                            Quy Nhơn 10/12/2020

Nguyên tác Trung văn

CHỦ BỘC DỊCH VỊ

主仆易位

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post