Dịch thuật: Vì sao rắn cắn ếch

 

VÌ SAO RẮN CẮN ẾCH 

          Ngày xưa, bụng của rắn có một cái trống vô cùng đẹp, đánh lên “tung tung” nghe rất hay. Ếch biết được, muốn lấy cái trống của rắn.

          Ngày nọ, ếch đến nhà rắn mượn trống. Ếch nói với rắn:

          - Này ông anh, nghe nói ông anh có một cái trống rất đẹp, đánh lên nghe rất hay. Hai ngày nữa là nhà tôi có tế tổ, tôi muốn mượn về dùng, dùng xong sẽ trả cho ông anh ngay.

          Rắn bằng lòng liền cho ếch mượn trống.

          Sau khi ếch mượn được trống, thời gian đã qua rất lâu mà vẫn chưa trả cho rắn. Rắn đợi đến sốt ruột, thế là rắn đến nhà ếch đòi lại trống.

          Ếch mồm mép nói rằng:

          - Ông anh à! Quả thực có lỗi với ông anh, hôm đó sau khi mượn trống về, vì tiếng trống nghe quá hay khiến tôi lấy hết sức đánh, ai ngờ không cẩn thận làm trống bị rách mất.

          Rắn mất cái trống đẹp, vốn rất giận. Nhưng trống đã rách rồi còn có cách nào nữa đâu? Nên cũng chẳng nói lời nào bỏ ra về.

          Cách mấy ngày sau, từ ruộng vang lại tiếng trống, rắn ra xem, hoá ra ếch vừa đang đánh trống vừa nhảy múa ca hát vui vẻ. Lúc này rắn mới biết mình bị ếch gạt. Lúc bấy giờ lửa giận bốc lên, rắn tìm đến chỗ ếch, chất vấn rằng:

          - Sao mầy gạt tao? Sao không trả trống lại cho tao?

          Nói xong, rắn liền cắn chết ếch.

          Người ta truyền nhau rằng, hiện cái trống trên cổ ếch chính là cái trống mượn của rắn, bởi vị ếch không trả cho nên rắn phải cắn ếch.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 10/11/2020

Nguồn

PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN

飛禽走獸的寓言

Nhóm biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Previous Post Next Post