Câu đối: Trí thướng hoang sơn .....

 


智上荒山口出不知真偽口

仁隨濁水心開無辨實虛心

Trí thướng hoang sơn, khẩu xuất bất tri chân nguỵ khẩu

Nhân tuỳ trọc thuỷ, tâm khai vô biện thực hư tâm

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                Quy Nhơn 10/11/2020

 

Previous Post Next Post