Dịch thuật: Đẩu tửu trệ kiên (Thành ngữ)

 

ĐẨU TỬU TRỆ KIÊN

斗酒彘肩

ĐẤU RƯỢU ĐÙI HEO 

Giải thích: Đẩu tửu: chỉ rượu trong li lớn; trệ kiên: tức đùi heo. Hình dung ngôn hành hào tráng của một người, dũng cảm không biết sợ.

Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Hạng Vũ bản kỉ 史记 - 项羽本纪.

          Lúc Hán Sở tương tranh, Hạng Vũ 项羽 tại Hồng Môn 鸿门bày tiệc mời Bái Công Lưu Bang 沛公刘邦 đến dự. Lưu Bang tuy biết đó là một âm mưu, nhưng vẫn dẫn theo mưu sĩ Trương Lương 张良 và tuỳ xa dũng sĩ Phàn Khoái 樊哙 cùng đi. Trong bữa tiệc, người anh em chú bác với Hạng Vũ là Hạng Trang 项庄 đứng dậy múa kiếm, nói là để giúp vui, nhưng thực chất là thừa cơ giết chết Lưu Bang. Phàn Khoái thấy tình thế nguy cấp, liền mang kiếm và khiên, đánh ngã vệ sĩ nơi cửa, xông vào quân môn. Sau khi Phàn Khoái vào, đứng nơi đó trợn mắt nhìn Hạng Vũ, đầu tóc dựng đứng. Hạng Vũ thấy Phàn Khoái tướng mạo hung hãn, trong lòng cũng phòng bị, án kiếm đeo bên người hỏi người đó là ai.

          Trương Lương nói với Hạng Vũ rằng, người đó tên Phàn Khoái, là tham thặng của Bái Công.

          Hạng Vũ bảo rằng:

          - Tráng sĩ, xin mời uống li rượu.

          Thủ hạ đưa cho Phàn Khoái một li rượu lớn (đẩu tửu 斗酒). Phàn Khoái sau khi bái tạ, đứng lên một hơi uống cạn. Hạng Vũ lại nói:

          - Ban cho người này một đùi heo (trệ kiên 彘肩).

Thủ hạ đem đến một đùi heo sống. Phàn Khoái đứng tại chỗ, đem đùi heo đặt lên chiếc khiên, rút trường kiếm đeo bên người, cắt ra ăn.

          Hạng Vũ hỏi:

          - Tráng sĩ, có thể uống thêm một li rượu nữa không?

          Phàn Khoái đáp rằng:

          - Tôi ngay cả chết cũng không sợ, sao lại có thể từ chối uống một li rượu?

          Hạng Vũ chấn động bởi hào khí của Phàn Khoái, nhất thời chưa dám hạ thủ sát hại Lưu Bang. Một lát sau, Lưu Bang tìm cớ đi nhà xí, dẫn theo bọn Phàn Khoái, lén chạy về quân doanh của mình.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                      Quy Nhơn 30/11/2020

Nguyên tác Trung văn

ĐẢU TỬU TRỆ KIÊN

斗酒彘肩

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

 

Previous Post Next Post