Dịch thuật: Thăng đường bái mẫu (Thành ngữ)

 

THĂNG ĐƯỜNG BÁI MẪU

升堂拜母 

Giải thích: Tiến vào hậu đường bái kiến mẫu thân của bạn hoặc mẫu thân của cố nhân, Chỉ kết thành tình hữu nghị thâm hậu, coi như một nhà.

Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Ngô thư – Chu Du truyện 三国志  - 吴书 - 周瑜传

   Cuối đời Đông Hán, Đổng Trác 董卓 phế Thiếu Đế 少帝, lập Hiến Đế 献帝, tự làm Thái sư, chuyên đoán triều chính, quân phiệt các lộ rầm rộ cử binh thảo nghịch, Tôn Kiên 孙坚 ở Giang Đông 江东cũng chiêu binh chuẩn bị bắc phạt Đổng Trác. Nhưng đánh trận thì không cách nào lo cho gia quyến, Tôn Kiên nghĩ không ra kế sách lưỡng toàn, vì thế trong lòng lo lắng.

          Con trưởng của Tôn Kiên là Tôn Sách 孙策, năm đó mới 15 tuổi, kết giao không ít với danh sĩ Giang Đông, có một số thiếu niên danh tiếng. Thư Thành 舒城 có Chu Du 周瑜 tuổi xấp xỉ Tôn Sách, cũng là một thiếu niên tài năng xuất chúng, ái mộ danh tiếng từ Thư Thành đến Giang Đông thăm Tôn Sách, hai người thảo luận thời sự, võ nghệ thao lược rất hợp nhau, trở thành đôi bạn thân.

          Chu Du thấy Tôn Kiên mặt mày ủ dột không vui, sau khi hỏi nguyên do, nói với Tôn Sách rằng:

          - Nhà tôi có một khoảng sân trống cả nhà anh có thể ở được. Nếu bá mẫu bằng lòng đến thì rất là thuận tiện.

          Tôn Sách nói lại với Tôn Kiên, Tôn Kiên và phu nhân cũng rất tán thành. Như vậy, trong lòng Tôn Kiên như đã bỏ được tảng đá nặng, bèn đem việc dọn nhà giao cho Tôn Sách lo liệu. Tôn Sách đưa mẫu thân, em trai em gái cùng vật dụng trong nhà đến Thư Thành. Chu Du đối với Tôn mẫu Ngô thị vô cùng kính trọng, thờ phụng như mẫu thân của mình. Hằng ngày lúc sáng sớm cùng với anh em Tôn thị đến đường thượng quỳ trước mặt Tôn mẫu khấu bái thỉnh an (thăng đường bái mẫu 升堂拜母), mỗi lúc như thế, Ngô thị không ngăn được niềm vui, đưa hai tay ra trước tiên đỡ Chu Du đứng dậy, xem Chu Du như con mình. Ngô thị hỏi tuổi Chu Du, vừa đúng cùng năm với Tôn Sách, nhưng nhỏ hơn 2 tháng, bèn dặn Tôn Sách đối đãi Chu Du như em ruột. Từ đó, Tôn Chu hai nhà ngày càng thân cận.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                      Quy Nhơn 31/10/2020

Nguyên tác Trung văn

ĐẨU NAM NHẤT NHÂN

斗南一人

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post