Dịch thuật: Lâm Tri từ thuở uyên bay (1791) ("Truyện Kiều")

 

LÂM TRI TỪ THUỞ UYÊN BAY (1791)

          Phan Nhạc 潘岳 trong bài Điệu vong thi 悼亡诗  tưởng nhớ đến người vợ đã mất của mình đã viết:

Như bỉ hàn lâm điểu

Song thê nhất triêu chích

如彼翰林鸟

双栖一朝只

(Hai chúng ta như đôi chim trong rừng

Cả hai cùng đậu, một buổi sáng nọ lẻ loi) 

Lâm Tri từ thuở uyên bay

Phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân

(“Truyện Kiều” 1791 – 1792)

Uyên bay: Chim uyên ương là giống chim ở thành đôi, một con đực, một con cái. Uyên bay tức một con bay đi, chỉ tình hình Thúc Sinh mất Thuý Kiều.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Phan Nhạc Điệu vong thi: Thí bỉ uyên ương điểu, song phi nhất triêu chích.

潘岳悼亡詩: 譬彼鴛鴦鳥, 雙飛一朝隻

          (Ông Phan Nhạc có thơ thương vợ rằng: Ví như đôi chim uyên ương cùng bay, phút lẻ một)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: theo ý riêng, câu 1791 Nguyễn Du mượn ý từ hai câu này trong bài “Điệu vong thi” của Phan Nhạc.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 04/10/2020

Previous Post Next Post