Dịch thuật: Trung nguyên tiết

TRUNG NGUYÊN TIẾT

          Rằm tháng 7 Trung nguyên tiết 中元节, mọi người xưng là “Quỷ tiết” 鬼节.
          Kì thực, bắt đầu từ mùng 1 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch đều là những ngày mà Quỷ môn quan luôn rộng mở. Dân tục tin rằng, vào khoảng thời gian này sẽ có nhiều cô hồn dạo chơi chốn nhân gian.
          Trung nguyên tiết là ngày mà người Trung Quốc rất coi trọng, Trung nguyên tiết hằng năm đều tổ chức nhiều lễ hội phổ độ tế bái.
          Quỷ tiết này là lễ tiết có quy mô lớn nhất, tốn nhiều tiền nhất.
          Trung nguyên tiết, Phật giáo gọi là “Vu Lan tiết” 盂兰节. Liên quan đến Vu Lan tiết, trong dân gian lưu truyền câu chuyện Mục Liên 目莲cứu mẹ. Mẹ của Mục Liên là Lưu Thanh Đề 刘清提 bị sa địa ngục. Mục Liên dùng thần thông lực, nhìn thấy mẹ bị đoạ vào đường ác quỷ, bụng thì lớn, mà cổ họng lại nhỏ, không thể nuốt thức ăn, bà vô cùng đói. Thấy tình cảnh đó, Mục Liên đem cơm đút cho mẹ ăn, nhưng cơm vừa tới miệng đã bị thiêu cháy thành than.
          Mục Liên vô cùng đau buồn muốn nhờ Đức Phật Thích Ca giải cứu. Đức Phật Thích Ca cho Mục Liên biết, tội nghiệt của mẹ ông quá sâu, phải dùng “bồn” (chậu), đựng đủ trăm món, (nhân lúc rằm tháng 7 – ND) đem cúng dường chúng tăng, (cùng chúng tăng cử hành nghi thức tế bái quy mô lớn để siêu độ các vong hồn – ND), như vậy mới có thể cứu được cái khổ treo ngược (đảo huyền chi khổ 捯悬之苦) của mẹ.
          Cuối cùng, Mục Liên đã giúp mẹ thoát được cái khổ treo ngược. Người đời sau nhân đó mà ghi nhớ, hằng năm vào rằm tháng 7 dùng Vu lan bồn 盂兰盆 cúng dường Phật và chúng tăng, báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ.
          Trong tháng này người Hoa bắt đầu cúng bái, một số nơi cử hành đại lễ phổ độ. Vu Lan hội là lễ tiết lớn thứ hai sau tết năm mới âm lịch của người Hoa.
          Tháng 7 Quỷ tiết, bạn không khó để thấy các nơi, các miếu thiết lập trai đàn cúng bái. Một số nơi bái tế Quỷ vương 鬼王. Quỷ vương cũng xưng là Phổ độ vương 普度王, truyền thống cho rằng đó là hoá thân của Quan Âm.
          Các địa phương khác nhau sẽ có nghi thức cúng bái khác nhau. “Tư phổ” 私普 là cúng bái trong nhà của mỗi cá nhân; “thị phổ” 市普 là đại phổ độ lấy thị trường làm chủ thể.
          Ngày 30 tháng 7, quỷ môn đóng cửa, Trung nguyên tiết trong một tháng đến đó là kết thúc.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 02/9/2020
                                                                Rằm tháng 7 năm Canh Tí

Nguồn
Previous Post Next Post