Dịch thuật: Thuỷ tổ người Chu - Nông nghiệp khởi gia

THUỶ TỔ NGƯỜI CHU – NÔNG NGHIỆP KHỞI GIA

          Khoảng năm 1070 trước công nguyên, thuỷ tổ người Chu là Hậu Tắc 后稷, tên Khí . Trong truyền thuyết thời thượng cổ, Hậu Tắc là do Khương Nguyên 姜源con gái của Hữu Thai Thị 有邰氏 - phi tử của Đế Khốc 帝喾, tằng tôn của Hoàng Đế 黄帝 sinh ra. Theo truyền thuyết, Khương Nguyên giẫm phải dấu chân của người khổng lồ ngoài đồng mà mang thai Hậu Tắc. Truyền thuyết này, đại khái đã phản ánh tình hình xã hội thị tộc mẫu hệ tảo kì của xã hội nguyên thuỷ, căn cứ vào sự nghiên cứu của các nhà nhân loại học, trong xã hội mẫu hệ, nhất thê đa phu, thông thường là không dễ để xác nhận thân phận của phụ thân.
          Trong truyền thuyết mang đậm màu sắc Nho gia này, không có chồng mà sinh con, tuy có mối quan hệ đặc biệt với người khổng lồ, vẫn không được hoan nghinh lắm. Thế là Khương Nguyên bèn đem đứa bé đó vất bỏ đi. Nhưng, bất luận là đem vất bỏ ở những nơi hiểm ác như trong núi sâu rừng rậm, trên sông đã kết băng, đứa bé vẫn có được sự bảo hộ ngoài ý muốn. Đến lúc đó, Khương Nguyên mới ngẫm được “thiên ý”, từ đó nhận định đứa bé này là thần đồng, nên quyết định nuôi dưỡng thành nhân. Nhân vì trải qua vất bỏ mà không thành, bèn đặt tên cho đứa bé là “Khí” (vất bỏ).
          Ông Khí từ lúc sinh ra đã chịu nhiều gian nan, đồng thời lộ trình trưởng thành cũng không bằng phẳng. Ông đặc biệt để ý việc cày cấy của thường dân, lại thêm mẫu thân ra sức giáo dưỡng, cuối cùng đã khiến ông có được tài năng đặc biệt, tức giỏi về việc gieo trồng, trong đó chủ yếu là lúa mạch và lúa tắc. Cách nói trong truyền thuyết là thời Đế Nghiêu 帝尧, ông Khí đảm nhiệm chức Nông sư 农师, chủ quản nông nghiệp của đất nước. Nhân vì có thành tích nổi bật, thời Đế Thuấn 帝舜 được phong ở đất Thai (Vũ Công 武功 Thiểm Tây 陕西), lấy tính là Cơ thị 姬氏, hiệu là “Hậu Tắc” 后稷 (“hậu” có nghĩa là “đại” (lớn), “tắc” là một loại thực vật), đại khái là quan hiệu của nông quan. Rõ ràng, ông Khí trong truyền thuyết vượt đến hai đời Đế Nghiêu và Đế Thuấn, rất khó nói có độ tin cậy cao. Nhưng, nếu chúng ta tập trung chú ý về phương diện truyền thống nông nghiệp của dân tộc Trung Hoa, có thể xem truyền thuyết ông Khí là tượng trưng cho việc người Trung Quốc coi trọng sự phát triển nông nghiệp.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 03/9/2020

Nguyên tác Trung văn
CHU NHÂN ĐÍCH THUỶ TỔ - NÔNG NGHIỆP KHỞI GIA
周人的始祖 - 农业起家
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post