Sáng tác: Khúc tháng Tám
KHÚC THÁNG TÁM
Tháng Tám trời Thu xanh một sắc
Vàng hoa mấy độ vẫn luôn tươi
Sơn ca giấu giọng tàn cây gọi
Vạt nắng sau lưng võng nhịp đời

Bến bãi phù sa con nước rút
Những hàng bần mắm đứng chơi vơi
Nắng Thu chiếc áo choàng heo hút
Lặng tiếng thời gian... tháng Tám ... trôi
                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                   (Quy Nhơn 23/8/2020)
Previous Post Next Post