Dịch thuật: Cổ đại thi nhân nhã xưng

CỔ ĐẠI THI NHÂN NHÃ XƯNG

Thi tiên 诗仙: Lí Bạch 李白 (Đường)
          Lí Bạch李白 tính cách phóng khoáng, không chịu câu thúc, Hạ Tri Chương 贺知章 ca ngợi Lí Bạch là “Trích tiên nhân” 谪仙人. Sự tưởng tượng trong thơ LÍ Bạch phong phú kì lạ, phong cách hùng hồn sôi nổi, màu sắc tươi đẹp, ngôn ngữ thanh tân tự nhiên, được người đời sau xưng là “Thi tiên”.
Thi thánh 诗圣: Đỗ Phủ 杜甫 (Đường)
          Đỗ Phủ 杜甫 là thi nhân hiện thực chủ nghĩa vĩ đại thời Đường. Học giả, thi nhân nổi tiếng đời Minh là Dương Thận 杨慎 trong Từ phẩm – Tự 词品 - lần đầu tiên dùng “Thi thánh” 诗圣 để gọi Đỗ Phủ. Cách gọi này được người đời sau dùng theo.     
          Tấm lòng của Đỗ Phủ luôn gắn với nhân dân, luôn lo việc nước, thơ của ông kết hợp chặt chẽ với thời sự, tư tưởng sâu sắc. Về kĩ xảo sáng tác, Đỗ Phủ chú trọng luyện chữ luyện câu, ngôn ngữ tinh luyện, cách luật nghiêm cẩn, có cống hiến cực lớn đối với sự phát triển của thơ Đường. Bất luận là nhân cách hay thành tựu văn học, Đỗ Phủ được xưng là “Thi thánh”, quả là không hổ thẹn.
Thi ma 诗魔: Bạch Cư Dị 白居易 (Đường)
          Bạch Cư Dị白居易 một đời yêu thích thơ văn, hàng ngày có thói quen đọc và sao chép thơ văn, qua một thời gian dài, đầu lưỡi của ông do vì đọc quá độ nên đã sinh vết loét, ngón tay cũng vì do viết quá độ mà có vết chai.
          Bạch Cư Dị từng viết qua câu thơ để tự trào:
Tửu cuồng hựu dẫn thi ma phát
Nhật ngọ bi ngâm đáo nhật tây
酒狂又引诗魔发
日午悲吟到日西
(Cuồng với rượu lại thêm con ma thơ dẫn dắt
Buồn  ngâm từ lúc giữa trưa cho đến lúc xế chiều)
Do Bạch Cư Di cuồng nhiệt với thơ ca, người đời sau căn cứ vào ý thơ của ông mà xưng ông là “Thi ma”.
Thi quỷ 诗鬼: Lí Hạ 李贺 (Đường)
          Lí Hạ李贺 có loại thơ miêu tả một thế giới ma quỷ li kì, như:
Quỷ đăng như tất điểm tùng hoa
鬼灯如漆点松花
(Lửa ma trơi lập loè di động trên ngọn tùng trông như hoa tùng)
Quỷ vũ sái không thảo
鬼雨洒空草
(Mưa quỷ rưới lên cỏ hoang)
Thu phần quỷ xướng Bảo gia thi
Hận huyết thiên niên thổ trung bích
秋坟鬼唱鲍家诗
恨血千年土中碧
(Đêm thu nơi mộ phần, bọn quỷ ngâm câu thơ Bảo Chiếu
Máu hận của chúng trong đất hoá thành ngọc bích ngàn năm vẫn không tiêu)
Bách niên lão kiêu thành mộc mị
Tiếu thanh bích hoả sào trung khởi
百年老枭成木魅
笑声碧火巢中起
(Chim kiêu sống lâu trăm tuổi biến thành loài yêu mị, chúng đốt đi chiếc tổ
Ngọn lửa sắc xanh nổ reo như tiếng cười từ trong tổ rực cháy lên)
          Trong thế giới ma quỷ thần tiên, Lí Hạ ruổi rong tưởng tượng, sáng tác nhiều bài thơ nổi tiếng, hậu thế bèn xưng Lí Hạ là “Thi quỷ”.
Thi hào 诗豪: Lưu Vũ Tích 刘禹锡 (Đường)
          Lưu Vũ Tích刘禹锡 tài tư trác tuyệt, thơ của ông điềm tĩnh trang trọng, cách điệu tự nhiên, cách luật không tỉ mĩ, rất nổi danh tại triều Đường. Bạch Cư Dị 白居易cực lực xưng tán thơ của người bạn này:
Lưu quân thi tại xứ
Hữu thần vật hộ trì
刘君诗在处
有神物护持
(Thơ của Lưu quân ở đâu
Nơi đó có thần vật hộ trì)
          Bạch Cư Dị suy tôn Lưu Vũ Tích là “Thi hào” 诗豪, ý là hào kiệt, xuất chúng trong số các thi nhân. Cách xưng hô này được đời sau dùng theo.
Thi kiệt 诗杰: Vương Bột 王勃 (Đường)
          Vương Bột王勃 từ nhỏ thông minh hiếu học, 6 tuổi đã có thể viết văn, văn bút trôi chảy, được khen tặng là “thần đồng” 神童. Vương Bột lúc trẻ đã viết được “thiên cổ danh cú”:
Lạc hà dữ cô vụ tề phi,
thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc
落霞与孤鹜齐飞
秋水共长天一色
(Ráng chiều buông và cánh cò đơn lẻ cùng bay
Nước sông thu với bầu trời dài liền một sắc)
Khiến người ta không thể không khâm phục tài hoa của ông. Trong “Sơ Đường
Tứ kiệt” 初唐四杰, Vương Bột được xếp hàng đầu, nên được xưng là “Thi kiệt”.
                                                                        (còn tiếp)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                                             Quy Nhơn 11/8/2020

Nguồn
Previous Post Next Post