Dịch thuật: Ngoại thái công (Tiếu lâm quảng kí)


外太公
    有教小儿以字者, 次日写字问之, 儿仍曰: “大字”. 因教之曰 : “中多一点, 乃太公的太字也.” 明日写字问之, 儿曰: “太公的太字.” 师曰: “今番点在外, 如何还是太字?” 儿即应曰:” 这样说, 便是外太公了.”
                                (笑林广记 - 谬误)

NGOẠI THÁI CÔNG
          Hữu giáo tiểu nhi dĩ “đại” tự giả, thứ nhật tả “thái” tự vấn chi, nhi nhưng viết: “Đại tự”. Nhân giáo chi viết: “Trung đa nhất điểm, nãi thái công đích thái tự dã.” Minh nhật tả “khuyển” tự vấn chi, nhi viết: “Thái công đích thái tự.” Sư viết: “Kim phiên điểm đại ngoại, như hà hoàn thị thái tự?” Nhi tức ứng viết: “Giá dạng thuyết, tiện thị ngoại thái cồn liễu.”
                                                        (Tiếu lâm quảng kí – Mậu ngộ bộ)


NGOẠI THÁI CÔNG
          Có một vị thầy nọ dạy đứa bé viết chữ “đại”, hôm sau thầy viết chữ “thái” rồi hỏi đứa bé, đứa bé vẫn nói là chữ “đại”. Thế là thầy dạy rằng: “Bên trong có  nhiều hơn một chấm, đó là chữ “thái trong từ ‘thái công’.” Qua hôm sau nữa, thầy viết chữ “khuyển” rồi hỏi, đứa bé nói là chữ “thái trong từ ‘thái công’.” Thầy bảo rằng: “Giờ dấu chấm ở bên ngoài, làm sao mà còn là chữ “thái” được?” Đứa bé liền nói rằng: “Nói như vậy thì đó là “ngoại thái công” rồi.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Ngoại thái công  Mậu ngộ bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 04/7/2020

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007


Previous Post Next Post