Dịch thuật: Sân Lai cách mấy nắng mưa (1045) ("Truyện Kiều")


SÂN LAI CÁCH MẤY NẮNG MƯA (1045)
          Sân Lai: tức sân của Lão Lai Tử 老莱子. Lão Lai Tử là một trong “Nhị thập tứ hiếu”.
          Lão Lai Tử là một ẩn sĩ nước Sở thời Xuân Thu, tự cày cấy ở sườn nam Mông Sơn 蒙山để sinh sống. Ông rất có hiếu với cha mẹ, hết lòng phụng dưỡng, đã 70 tuổi nhưng không bao giờ nói “già” trước mặt cha mẹ. Ông thường mặc áo ngũ sắc, cầm trống lắc tay làm ra bộ dạng của một đứa bé để cha mẹ vui lòng. Có một lần đi lấy nước, khi bước vào nhà trượt chân ngã, ông sợ cha mẹ đau lòng, bèn giả vờ như một đứa bé cất tiếng khóc lên, cha mẹ ông nhìn thấy thế cười vang.
          Cả câu ý nói Thuý Kiều xa cách cha mẹ đã lâu.

Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm
(“Truyện Kiều” 1045 – 1046)
Sân Lai: Sân của Lão Lai tử. Theo “Hiếu tử truyện”, Lão Lai tử người thời Xuân thu, có tiếng là con hiếu, 70 tuổi rồi mà vẫn còn giả chơi trò trẻ con, mặc áo năm sắc nhảy múa trước sân rồi vờ ngã cho cha mẹ vui.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
          Lão Lai ban y hí vũ vu đình dĩ duyệt thân tâm.
          老萊班衣戲舞于庭以悅親心
          (Ông Lão Lai mặc áo đẹp vui múa trước sân để vui lòng cha mẹ)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 20/6/2020
Previous Post Next Post