Dịch thuật: Nàng rằng phải bước lưu li (953) ("Truyện Kiều")


NÀNG RẰNG: PHẢI BƯỚC LƯU LI (953)
          Lưu li: tức phiêu bạt, li tán, không nơi nương tựa, xuất xứ từ Kinh Thi.
          Chương 4, bài Mao khâu 旄丘 Bội phong 邶風 trong Kinh Thi có câu:
Toả hề vĩ hề
Lưu li chi tử
瑣兮尾兮
流離之子
(Chúng ta bé nhỏ thấp hèn,
Là những người phiêu bạt li tán không nơi nương tựa)

Nàng rằng: phải bước lưu li
Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh
(“Truyện Kiều” 953 – 954)
Lưu li: Trôi nổi xa lìa quê hương.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
          Thi: Toả hề, vĩ hề, lưu li chi tử.
          : 瑣兮尾兮流離之子
          (Kinh Thi: Nhỏ mọn vậy là người xiêu dạt)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 14/6/2020
Previous Post Next Post