Dịch thuật: Kim quy hoán tửuKIM QUY HOÁN TỬU

          Hạ Tri Chương 知章 là văn học gia và là thư pháp gia nổi tiếng thời Đường. Con người ông rất thanh thản thẳng thắn, đặc biệt rất thích uống rượu, sau khi say thường vung bút làm văn, viết cuồng thảo. Rất nhiều hiền sĩ ngưỡng mộ hào tình và tài tình của ông, muốn được kết giao.
          Trước giờ Hạ Tri Chương không cự tuyệt lấy chân tình của mình đối đãi bạn bè. Về lòng chân thành của ông còn lưu truyện một câu chuyện như sau.
          Lúc bấy giờ Hạ Tri Chương là Thái tử tân khách (một chức vị), coi như có địa vị tương đối cao, nhưng ông không có ngạo khí, yêu mến tài năng như đang cơn khát, thích kết giao với một số nhân tài. Đương thời, Lí Bạch 李白hãy còn là anh áo vải, danh khí chưa lớn. Lí Bạch tìm đến Hạ Tri Chương, nhờ Hạ Tri Chương xem giúp bài Thục đạo nan 蜀道难 của mình.
          Hạ Tri Chương xem qua liền vỗ đùi khen không ngớt, gọi Lí Bạch là “trích tiên” 谪仙, từ đó ông đặc biệt coi trọng Lí Bạch.
          Có một lần, hai người gặp nhau, vừa lúc Hạ Tri Chương không mang theo ngân lượng bên mình, ông ta bèn không hề do dự tháo ngọc bội đeo bên thân, miếng ngọc bội đó hình kim quy thể hiện quan vị, nhưng Hạ Tri Chương đem nó đổi lấy rượu và thức ăn vui uống cùng Lí Bạch. Việc đó khiến Lí Bạch vô cùng cảm động.
          Tuy họ cách nhau hơn 40 tuổi, nhưng trở thành tri kỉ vong niên. Cuối cùng, Hạ Tri Chương đã thành công tiến cử Lí Bạch lên Đường Huyền Tông.
          Về sau, thế đạo hôn ám, Hạ Tri Chương từ quan về quê làm đạo sĩ. Cuộc sống của ông càng thêm phóng túng, không ước thúc bản thân, tự hiệu là “Tứ Minh Cuồng Khách” 四明狂客, cả ngày ngao du nơi thôn xóm.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 23/6/2020

Nguyên tác Trung văn
KIM QUY HOÁN TỬU
金龟换酒
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post